Ctac N.V.

Hier vindt u informatie over Ctac N.V. en zijn functionarissen.

  • Ctac is opgericht door Hugo Cooijmans in 1992
  • Ctac staat voor Cooijmans Taking Action on Challenge
  • Adres hoofdkantoor Ctac: Meerendonkweg 11 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Over Ctac

Ctac is een ICT-dienstverlener op het gebied van ERP-systemen. Ctac biedt oplossingen op het gebied van bedrijfsprocessen en informatiemanagement. Ctac streeft voor haar klanten naar lagere  kosten, meer omzet, betere producten en een groter marktaandeel.

Ctac werkt met een Ctac-Powerhouse businessmodel. Diverse zelfstandige businessunits werken samen en bundelen de verschillende specialismen in verschillende aandachtsgebieden, namelijk: branche, service of solution.

- Branche: dit aandachtsgebied richt zich op marktgerichte units. Hierbij draait het om de klant en zijn processen. Specialisten van Ctac zetten marktveranderingen om in ICT-oplossingen.

- Solutions: hierbij gaat het om productgerichte businessunits. Er worden brancheonafhankelijke functionaliteiten en disciplines ontwikkeld.

- Services: deze dienstgerichte businessunits ontsluiten specifieke ICT-kennis en bieden ondersteuning aan organisaties die hun infrastructuur willen borgen.

Organisatiestructuur Ctac

De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de corporate gouvernancestructuur van de onderneming. Daarnaast zorgen beide raden dat de corporate gouvernancecode wordt nageleefd. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en wordt daarin bijgestaan door de commissarissen. Alle leden van de besturen leggen verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Over Ctac

Ctac is een ICT-dienstverlener op het gebied van ERP-systemen. Ctac biedt oplossingen op het gebied van bedrijfsprocessen en informatiemanagement. Ctac streeft voor haar klanten naar lagere  kosten, meer omzet, betere producten en een groter marktaandeel.

Ctac werkt met een Ctac-Powerhouse businessmodel. Diverse zelfstandige businessunits werken samen en bundelen de verschillende specialismen in verschillende aandachtsgebieden, namelijk: branche, service of solution.

- Branche: dit aandachtsgebied richt zich op marktgerichte units. Hierbij draait het om de klant en zijn processen. Specialisten van Ctac zetten marktveranderingen om in ICT-oplossingen.

- Solutions: hierbij gaat het om productgerichte businessunits. Er worden brancheonafhankelijke functionaliteiten en disciplines ontwikkeld.

- Services: deze dienstgerichte businessunits ontsluiten specifieke ICT-kennis en bieden ondersteuning aan organisaties die hun infrastructuur willen borgen.

Organisatiestructuur Ctac

De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de corporate gouvernancestructuur van de onderneming. Daarnaast zorgen beide raden dat de corporate gouvernancecode wordt nageleefd. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en wordt daarin bijgestaan door de commissarissen. Alle leden van de besturen leggen verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Bestuurders Ctac in het nieuws

facebook