Enexis Holding N.V.

Hier vindt u informatie over Enexis Holding N.V. en zijn functionarissen.

  • Hoofdkantoor Enexis: Reitscheweg 31, 5232 BX 's-Hertogenbosch
  • Enexis heeft ruim 4200 werknemers [2018]
  • Enexis beheert meer dan 5 miljoen klantenaansluitingen
  • Beheert 140.000 km electriciteitskabel en 46.000 km gasleiding

Over Enexis

Enexis beheert een deel van het elektriciteitsnetwerk en van het gasnetwerk in Nederland, met name in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.

Enexis is een onafhankelijke netbeheerder en is financieel, organisatorisch en juridisch volledig afgescheiden van het moederbedrijf Essent. Enexis heeft een eigen Raad van Commissarissen.

Alle aandelen van Enexis zijn in handen van zes Nederlandse provincies en zo'n 130 gemeenten in die provincies.
De gemeenten in Noord-Brabant hebben 30,8% van de aandelen in handen, de provincie Noord-Brabant zelf bezit 7,6%. De provincie Limburg en bijbehorende gemeenten hebben tezamen ruim 25% van de aandelen en voor Overijssel ligt dit op 21%. De rest van de aandelen zijn in handen van Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland.

Organisatiestructuur Enexis

De Raad van Bestuur opereert onder toezicht  van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van Enexis Holding N.V. De Raad van Bestuur stelt de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap vast, definieert de strategie die nodig is voor het realiseren van die doelstellingen en benoemt de randvoorwaarden die bij de strategie gelden.
Samen met de Raad van Commissarissen is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de Corporate Governancestructuur van Enexis Holding N.V. en de naleving van de Corporate Governance Code.

Over Enexis

Enexis beheert een deel van het elektriciteitsnetwerk en van het gasnetwerk in Nederland, met name in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.

Enexis is een onafhankelijke netbeheerder en is financieel, organisatorisch en juridisch volledig afgescheiden van het moederbedrijf Essent. Enexis heeft een eigen Raad van Commissarissen.

Alle aandelen van Enexis zijn in handen van zes Nederlandse provincies en zo'n 130 gemeenten in die provincies.
De gemeenten in Noord-Brabant hebben 30,8% van de aandelen in handen, de provincie Noord-Brabant zelf bezit 7,6%. De provincie Limburg en bijbehorende gemeenten hebben tezamen ruim 25% van de aandelen en voor Overijssel ligt dit op 21%. De rest van de aandelen zijn in handen van Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland.

Organisatiestructuur Enexis

De Raad van Bestuur opereert onder toezicht  van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van Enexis Holding N.V. De Raad van Bestuur stelt de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap vast, definieert de strategie die nodig is voor het realiseren van die doelstellingen en benoemt de randvoorwaarden die bij de strategie gelden.
Samen met de Raad van Commissarissen is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de Corporate Governancestructuur van Enexis Holding N.V. en de naleving van de Corporate Governance Code.

Bestuurders Enexis in het nieuws

facebook