UWV

Hier vindt u informatie over UWV en zijn functionarissen.

  • UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
  • UWV in 2002 ontstaan uit fusie tussen Cadans, GAK, GUO, SFB en USZO
  • UWV en CWI zijn gefuseerd in 2009
  • Adres hoofdkantoor UWV: La Guardiaweg 36-162, 1043 DJ Amsterdam

Over UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verzekeringen die hier onder vallen zijn onder anderen WW, WIA en WAO. Daarnaast verricht UWV arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

UWV is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen uitvoeringsinstellingen Cadans, GAK, GUO, SFB en USZO. In 2009 werden vervolgens UWV en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) samengevoegd tot een orgaan. Alle werkgerelateerde activiteiten zijn sindsdien ondergebracht in de divisie UWV WERKbedrijf.

UWV is opgedeeld in een aantal divisies:

- Klant & Service: alle communicatie met klanten verloopt via deze divisie. Klanten weten zo welke stappen zij moeten doorlopen. UWV zorgt voor informatie en bereikbaarheid en doet daarnaast aan relatiebeheer met werkgevers en klachtenafhandeling.

- UWV WERKbedrijf: de divisie die arbeidsbemiddeling en re-integratietrajecten regelt. Werkgevers kunnen hier ook terecht voor ontslag- en tewerkstellingsvergunningen.

- Sociaal medische zaken: expertisecentrum en dienstverlener voor sociaal-medische en arbeidskundige beoordelingen en adviezen.

- Uitkeren: regelt de afhandeling van uitkeringsaanvragen en betaling hiervan.

- Gegevensdiensten: verzamelt en beheert gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen. Deze gegevens worden ook met derde partijen als de Belastingdienst en het CBS gedeeld.

Klanten van UWV zijn voornamelijk werkzoekenden. Als zij niet direct werk kunnen vinden, verstrekt UWV een tijdelijk inkomen. Daarnaast kunnen werkgevers bij UWV terecht om personeel te vinden en zieke werknemers in dienst te houden.

Organisatiestructuur UWV

Het besturen van het orgaan gebeurt door de raad van bestuur. Dit bestuur en haar leden stellen de missie, strategie en ambities vast en voeren dit naar vooraf bepaalde richtlijnen uit. Ook beslissingen op het gebied van klantvriendelijk, doelmatig en rechtmatig uitvoeren van de sociale verzekeringswetten worden door de raad van bestuur genomen. De directieleden van UWV leggen verantwoording af aan de minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister van SZW is ook degene die de directieleden aanstelt. De raad van bestuur van UWV bestaat uit drie personen.

Interviews UWV

Madeline Dessing (UWV): ‘Zingeving leidt tot werkgeluk’

Madeline Dessing (UWV): ‘Zingeving leidt tot werkgeluk’

UWV, de publieke dienstverlener die werkzoekenden ondersteunt, is momenteel op zoek naar nieuwe medewerkers. Dat professionals bij UWV zinvol werk en inhoudelijke uitdagingen op hun bord krijgen, staat centraal binnen de arbeidsmarktcampagne. ‘Ik raad elk bedrijf aan om zingeving expliciet te benoemen’, zegt HR-directeur Madeline Dessing, die ook sterk inzet op het verhogen van het welzijn van collega’s.

Meer Interviews UWV

Over UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV is een zelfstandig bestuursorgaan en verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verzekeringen die hier onder vallen zijn onder anderen WW, WIA en WAO. Daarnaast verricht UWV arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

UWV is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen uitvoeringsinstellingen Cadans, GAK, GUO, SFB en USZO. In 2009 werden vervolgens UWV en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) samengevoegd tot een orgaan. Alle werkgerelateerde activiteiten zijn sindsdien ondergebracht in de divisie UWV WERKbedrijf.

UWV is opgedeeld in een aantal divisies:

- Klant & Service: alle communicatie met klanten verloopt via deze divisie. Klanten weten zo welke stappen zij moeten doorlopen. UWV zorgt voor informatie en bereikbaarheid en doet daarnaast aan relatiebeheer met werkgevers en klachtenafhandeling.

- UWV WERKbedrijf: de divisie die arbeidsbemiddeling en re-integratietrajecten regelt. Werkgevers kunnen hier ook terecht voor ontslag- en tewerkstellingsvergunningen.

- Sociaal medische zaken: expertisecentrum en dienstverlener voor sociaal-medische en arbeidskundige beoordelingen en adviezen.

- Uitkeren: regelt de afhandeling van uitkeringsaanvragen en betaling hiervan.

- Gegevensdiensten: verzamelt en beheert gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen. Deze gegevens worden ook met derde partijen als de Belastingdienst en het CBS gedeeld.

Klanten van UWV zijn voornamelijk werkzoekenden. Als zij niet direct werk kunnen vinden, verstrekt UWV een tijdelijk inkomen. Daarnaast kunnen werkgevers bij UWV terecht om personeel te vinden en zieke werknemers in dienst te houden.

Organisatiestructuur UWV

Het besturen van het orgaan gebeurt door de raad van bestuur. Dit bestuur en haar leden stellen de missie, strategie en ambities vast en voeren dit naar vooraf bepaalde richtlijnen uit. Ook beslissingen op het gebied van klantvriendelijk, doelmatig en rechtmatig uitvoeren van de sociale verzekeringswetten worden door de raad van bestuur genomen. De directieleden van UWV leggen verantwoording af aan de minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister van SZW is ook degene die de directieleden aanstelt. De raad van bestuur van UWV bestaat uit drie personen.

Bestuurders UWV in het nieuws

facebook