Koninklijke Vopak N.V.

  • Beurscode: VPK (Aex)
  • Hoofdkantoor Vopak: Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam
  • Vopak levert opslagcapaciteit voor vloeibare bulkgoederen
  • Vopak heeft een totale opslagcapaciteit van 25,3 kubieke meter, verdeeld over 79 terminals in 30 landen
  • Er werken meer dan 5.700 medewerkers bij Vopak
  • Omzet Vopak 2011 € 1,19 miljard. Winst Vopak 2011 € 435,6 miljoen
  • Omzet Vopak 2010 € 1,12 miljard. Winst Vopak 2010 € 300,8 miljoen

Over Vopak

Vopak levert opslagcapaciteit voor vloeibare bulkgoederen als chemicaliën, olieproducten, petrochemische producten, biobrandstoffen, vloeibare gassen en plantaardige oliën. Vopak heeft hiervoor 79 speciaal ontwikkelde terminals verspreid over dertig landen.

De terminals van Vopak dienen als startpunt voor verder transport landinwaarts of als verzamelpunt van kleinere voorraden om over zee vervoerd te worden als een grote voorraad. Sinds 2011 maakt Vopak ook import van vloeibaar aardgas (LNG) door energiebedrijven mogelijk.De eerste terminal hiervoor is gebouwd in de haven van Rotterdam.

Vopak is verdeeld over vijf divisies:
- Divisie Azië: 26 terminals in tien landen. Voornamelijk voor tankopslag van olieproducten, vloeibare gassen en chemicaliën, aangevuld met logistieke diensten.
- Divisie chemie EMEA: 16 terminals voor vloeibare chemische bulkproducten. Voornaamste marktregio is Rotterdam/Antwerpen. Daarnaast biedt deze divisie ook opslag voor gas, chemie, plantaardige oliën, biobrandstoffen en oleochemicaliën.
- Divisie Noord-Amerika: 9 terminals, waarvan 7 in de Verenigde Staten en 2 in Canada. Deze terminals worden gebruikt voor opslag van chemicaliën en olie.
- Divisie Latijns-Amerika: 14 terminals voor de opslag van chemicaliën (aan de importkant) en plantaardige olie (aan de exportkant).

De geschiedenis van Vopak gaat terug tot 1616. Partijen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) bedreven handel. De oprichters van Vopak zorgden voor opslag en distributie van deze handel. In 1860 werd de eerste oliebron in de Verenigde Staten aangeboord. De aardolieproducten die hieruit naar Europa werden vervoerd, werden opgeslagen in de eerste speciale opslagtanks van Vopak. In 1999 werd het huidige Vopak gevormd door een fusie tussen Pakhoed en Van Ommeren.

Organisatiestructuur Vopak

De aansturing van Vopak ligt in handen van de Raad van Bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, de te voeren strategie en de financiële resultaten. De Raad van Bestuur wordt hierin bijgestaan en geadviseerd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen houdt verder toezicht op de uitvoering van het beleid en de nagestreefde beleidsregels, alsmede de financiële positie. De Raad van Commissarissen doet voorstellen aan de algemene vergadering van aandeelhouders over de samenstelling van de Raad van Bestuur en haar eigen raad.

 

Vopak promoveert per 23 maart 2015 van de MidKap naar de AEX.

0
shares