De nevenfunctie van Henk Scheffers

'Ik wilde maatschappelijk iets betekenen'

Henk Scheffers in gesprek met Gert van der Houwen

De nevenfunctie van Henk Scheffers
In deze rubriek vertellen bestuurders en commissarissen over een bijzondere nevenfunctie die zij vervullen. Henk Scheffers is oud-commissaris van Heineken, Koninklijke BAM, Aalberts Industries en FrieslandCampina en ook voorzitter van de raad van toezicht van de Vogelbescherming.

Hoe kwam deze functie op uw pad?
‘Dat is een grappig verhaal. Ik werd in 2015 geïnterviewd door Management Scope omdat ik – met toen nog flink wat commissariaten – hoog scoorde in de Top-100 Commissarissen. Op de foto bij dat artikel droeg ik een speldje van de Vogelbescherming. Dat werd opgemerkt door bestuurders van die organisatie. Zij waren op zoek naar een voorzitter voor de raad van toezicht en dachten: “Die man willen we hebben”.’ Met een lach: ‘Jullie zijn dus de schuldigen. Het moment was goed, ik was mijn commissariaten aan het afbouwen en wilde maatschappelijk iets betekenen.’ 

Wat heeft u met vogels?
‘Ik groeide op in Giethoorn. Van jongs af aan was ik gefascineerd door weidevogels. Nu is het verboden, maar destijds was het heel gewoon om in het vroege voorjaar zoveel mogelijk kievitseieren en eendeneieren te rapen. Nog altijd ga ik, ’s zomers wanneer we in ons tweede huis in Giethoorn wonen, graag met een goede verrekijker de natuur in. Niet per se om bijzondere vogels te spotten, maar om stilletjes vanaf de slootkant ganzen of een reiger te observeren. Vogels staan voor vrijheid, ze kunnen gaan waar ze willen.’

Wat brengt deze functie u?
‘Vooral veel voldoening. Ik ben altijd begaan geweest met de natuur, maar maakte in mijn arbeidzame leven andere keuzes. Dat ik met mijn bestuurlijke ervaring alsnog het verschil kan maken voor deze organisatie, maakt me oprecht blij. Naast het bijwonen van vergaderingen ga ik regelmatig mee het veld in. Laatst nog in Groningen, waar ik de grauwe kiekendief zag. Vroeger zou ik daar geen tijd voor hebben gehad.’

Wat is uw meerwaarde voor de Vogelbescherming?
‘Er mede voor zorgen dat de organisatie goed functioneert. Met mijn jarenlange ervaring ben ik vooral een sparringpartner voor onze directeur, Fred Wouters. Hoe regel je je organisatie, hoe stuur je het management aan, hoe zorg je voor voldoende financiële middelen en hoe formuleer je je standpunt? Er spelen momenteel best wat politieke zaken, zoals de stikstofcrisis en de discussie over de Natura 2000-gebieden. Het is onze directeur die samen met andere natuurorganisaties lobbyt richting nationale en lokale overheid. Ik adviseer vooral achter de schermen. Ook internationaal laten we van ons horen als partner van BirdLife International, de organisatie die wereldwijd opkomt voor vogels en hun leefgebieden.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?
‘Er zijn best grote zorgen. De vogelstand staat onder druk. Er is steeds minder geschikt land en er is minder eten door het teruglopende aantal insecten. Vooral weidevogels hebben het moeilijk doordat boeren, hoe begrijpelijk ook, eerder en vaker hun land maaien. In Giethoorn probeer ik zelf een steentje bij te dragen aan de verbetering hiervan: mijn 7 hectare tellende stuk grond wordt vogelvriendelijk onderhouden. Boeren mogen enkel grond van mij pachten als ze die verantwoordelijkheid nemen.’

facebook