De nevenfunctie van Charlotte Insinger

De nevenfunctie van Charlotte Insinger
In deze rubriek vertellen bestuurders en commissarissen over een bijzondere nevenfunctie die zij vervullen. Charlotte Insinger is onder andere voorzitter van de raad van commissarissen van RET, maar ook voorzitter van de raad van toezicht van Staatsbosbeheer.

Waarom Staatsbosbeheer?
‘Ik ben een groot liefhebber van “buiten”. Ik geloof dat groen een helende werking heeft. Iedereen heeft de natuur nodig. Wat betreft mijn persoonlijke band: mijn grootmoeder had een boerderij in de Achterhoek, vlakbij de Steengroeve in Winterswijk. Een prachtig gebied, ik heb daar zo’n beetje mijn hele jeugd doorgebracht en ik kom er nog steeds. Het is daar zo mooi en bijzonder. Zo zijn er heel veel van dat soort waardevolle gebieden. Nederland is een aangeharkt land, maar er zijn nog veel fraaie en lege plekjes. Je moet alleen even verder lopen dan 500 meter rond de parkeerplaats.’ 

Wat maakt deze nevenfunctie voor u aantrekkelijk?
‘Nederland zit middenin een grote duurzaamheidstransitie en het is heel interessant om daar als toezichthouder bij betrokken te zijn. Staatsbosbeheer is de grootste beheerder van bos, natuur en landschap in Nederland, dus in alle plannen en toekomstvisies zijn wij al snel partij of partner. We zitten met allerlei verschillende stakeholders om de tafel – overheden, bedrijven en ook gewone burgers. Staatsbosbeheer vervult veel maatschappelijke functies en biedt dagelijks aan 10.000 mensen werk. Zo bezien zijn we een groen nutsbedrijf. We worden maar ten dele gefinancierd door Rijk en Provincies en vullen dat aan door bijvoorbeeld huur, pacht en houtverkoop.’

Waarmee u meteen een omstreden kwestie raakt. Niet alles wat Staatsbosbeheer doet wordt met gejuich ontvangen…
‘Zeker niet, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Mensen hebben binding met een natuurgebied. Als we daar bomen weghalen, roept dat emotie op. Ik begrijp dat ook. In de Schoorlse Duinen hebben we de opdracht om het historische duinlandschap te herstellen. Dan moet het bos verdwijnen. Als je in dat bos altijd de hond uitlaat, kan ik begrijpen dat je daar niet blij mee bent. Daar staat tegenover dat we de komende jaren duizenden hectaren nieuw bos aanplanten.’

Wat is als toezichthouder uw grootste zorg?
‘Heel veel zorgen heb ik eerlijk gezegd niet. De rol van toezichthouder bij Staatsbosbeheer is veelzijdig. Wij moeten ervoor zorgen dat we de juiste mensen aan ons binden, dat we op de juiste manier georganiseerd zijn en dat iedereen de juiste prioriteiten heeft en zich niet bezighoudt met hobbyprojecten. We moeten ons blijven focussen op de transitie. Wat dat betreft heb ik me positief verbaasd over de professionaliteit van de mensen bij deze club, en de toewijding. De hoeveelheid kennis die wij in huis hebben, is ongelooflijk. Er is geen plant of dier waar we geen kennis van hebben.’

Staatsbosbeheer heeft natuurlijk prachtige gebieden in beheer. Wat is uw favoriete natuurgebied?
‘Dan kies ik toch voor Willinks Weust, het gebied rond de boerderij van mijn grootmoeder in de Achterhoek.’

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 04 2021.

facebook