De nevenfunctie van Hanne Buis

'Bach relevant houden'

Hanne Buis in gesprek met Paul Nobelen

De nevenfunctie van Hanne Buis
In deze rubriek vertellen bestuurders en commissarissen over een bijzondere nevenfunctie die zij vervullen. Hanne Buis is lid van de raad van bestuur van Royal Schiphol Group en commissaris bij Stedin, maar ook lid van de raad van toezicht van de Nederlandse Bachvereniging.

Wat heeft u met Bach?
‘Bach is me met de paplepel ingegoten. Vanaf het moment dat ik stil kon zitten, ben ik door mijn ouders meegenomen naar de Matthäus Passion in de Grote Kerk in Naarden. Ik vind het prachtige muziek en het levert ook een meditatieve beleving op. Een jaar of tien geleden heb ik me aangemeld om de koralen uit de Matthäus mee te zingen met Toonkunstkoor Amsterdam in het Concertgebouw. Ik kan helemaal niet goed zingen, maar ik zag dit als een unieke kans om toch mee te zingen met het Toonkunstkoor, waar mijn moeder en grootmoeder vroeger allebei in zaten. Ik houd van Bach en we proberen die liefde voor Bach nu ook weer door te geven aan onze kinderen.’ 

Niet zo vreemd dus dat u op deze positie in de raad van toezicht terecht bent gekomen…
‘Ik vertelde dit verhaal begin 2016 aan oud-Siemens-topman Ab van der Touw op een bijeenkomst over next generation leadership. Ik wist helemaal niet dat hij ook in het bestuur van de Bachvereniging zat. “Mocht je nog een next generation leader nodig hebben, dan houd ik me aanbevolen”, zei ik. Zo is het balletje gaan rollen.’

Wat is uw bijdrage geweest als nextgen-leider?
‘Ik denk letterlijk oog hebben voor de nieuwe generatie. Een voorbeeld is de benoeming van de toen 34-jarige Shunske Sato tot onze artistiek leider. In eerste instantie was iedereen op zoek naar een grote, gevestigde internationale naam, terwijl we met concertmeester Sato het talent in eigen huis rond hadden lopen. Hij verdiende het – ook al was hij jong – om met zijn capaciteiten deze kans te krijgen.’

Wat zijn de voornaamste uitdagingen in deze nevenfunctie?
‘We hebben net een grote statutaire transitie achter de rug. Dat was een flinke, arbeidsintensieve klus waarmee de Bachvereniging op het gebied van governance klaar is gemaakt voor de toekomst. Verder is de grootste uitdaging nu natuurlijk de coronacrisis. Binnenkort vieren we ons honderdjarig jubileum. Hopelijk kan dat met publieke evenementen, want we willen Bach ook de komende 100 jaar relevant houden voor een steeds diverser publiek. Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt dat ons grote project All of Bach, waarmee we zoveel mogelijk van de muziek van Bach online beschikbaar willen maken, van grote waarde was.’

Wat neemt u uit deze nevenfunctie mee naar uw hoofdfunctie?
‘Ik ben vooral in aanraking gekomen met heel veel bestuurlijke ervaring. Van iemand als Ab van der Touw heb ik geleerd om goed naar alle verschillende belangen te luisteren. Iedereen voelt zich door zijn aanpak gehoord en serieus genomen.’

Wat is eigenlijk uw favoriete stuk van Bach?
‘Dan kies ik toch voor een van de koralen uit de Matthäus. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Zo mooi. Zelfs als ik het nu uitspreek, voel ik weer de ontroering.’ 

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 06 2021.

facebook