Stedin Holding N.V.

Hier vindt u informatie over Stedin Holding N.V. en zijn functionarissen.

  • Stedin Groep is het moederbedrijf van Stedin, DNWG Groep en NetVerder
  • Stedin Groep hanteert een two-tier bestuursmodel
  • Het hoofdkantoor van Stedin Groep bevindt zich in Rotterdam
  • Het bedrijf heeft zich aangesloten bij de Corporate Governance Code

Over Stedin

Stedin Groep bestaat uit Stedin, DNWG Groep en NetVerder. DNWG Groep is een netwerkbedrijf dat bestaat uit netbeheerder Enduris en infrabedrijf DNWG Infra. Enduris en de elektriciteits- en gasnetbeheerder Stedin zijn werkzaam in een groot deel van Zuid-Holland, de provincies Utrecht en Zeeland en in delen van Noord-Holland en Friesland. Onder de naam DNWG biedt Stedin Groep dienstverlening aan op het gebied van elektriciteits- en gasinfrastructuur. 

Stedin Groep verkocht in 2019 de dochterondernemingen Joulz Diensten en Joulz Energy Solutions. De activiteiten gericht op energie-infrastructuren, anders dan aardgas en elektriciteit, die niet verkocht werden, zijn voortgezet onder de naam NetVerder. NetVerder is een zelfstandig onderdeel van Stedin Groep en richt zich op het gebied van energienetwerken voor onder andere stoom, biogas en warmte. 

Stedin Groep en Eneco
Als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer splitst Eneco in 2008 het deel Eneco Netbeheer van het netwerkbedrijf af. Het bedrijf Eneco NetBeheer krijgt als nieuwe naam Stedin. Stedin wordt in 2017 volledig afgestoten van Eneco Groep. De productie en levering van elektriciteit wordt gescheiden van het beheer van de elektriciteit- en gasnetten. Het beheer wordt ondergebracht bij het nieuwe netwerkbedrijf Stedin Groep. 

Sinds 2018 volgt Stedin Groep vrijwillig de Corporate Governance Code, waarbij een belangrijk uitgangspunt langetermijnwaardecreatie is. Dit is tevens de kern van de bedrijfsvoering en missie van Stedin Groep. 

Organisatiestructuur Stedin Groep 
Stedin Groep heeft een two-tier bestuursmodel, ook wel het dualistisch bestuursmodel genoemd. In dit model vindt u een raad van bestuur en raad van commissarissen. De raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding van Stedin Groep en is verantwoordelijk voor de prestaties van de holding en groepsmaatschappijen. De raad van bestuur wordt benoemd door en legt verantwoording af aan de raad van commissarissen. 

De raad van commissarissen van Stedin Groep adviseert de raad van bestuur en houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. Binnen de raad van commissarissen zijn twee commissies ingesteld: een auditcommissie en een remuneratie-, selectie en benoemingscommissie. 

Over Stedin

Stedin Groep bestaat uit Stedin, DNWG Groep en NetVerder. DNWG Groep is een netwerkbedrijf dat bestaat uit netbeheerder Enduris en infrabedrijf DNWG Infra. Enduris en de elektriciteits- en gasnetbeheerder Stedin zijn werkzaam in een groot deel van Zuid-Holland, de provincies Utrecht en Zeeland en in delen van Noord-Holland en Friesland. Onder de naam DNWG biedt Stedin Groep dienstverlening aan op het gebied van elektriciteits- en gasinfrastructuur. 

Stedin Groep verkocht in 2019 de dochterondernemingen Joulz Diensten en Joulz Energy Solutions. De activiteiten gericht op energie-infrastructuren, anders dan aardgas en elektriciteit, die niet verkocht werden, zijn voortgezet onder de naam NetVerder. NetVerder is een zelfstandig onderdeel van Stedin Groep en richt zich op het gebied van energienetwerken voor onder andere stoom, biogas en warmte. 

Stedin Groep en Eneco
Als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer splitst Eneco in 2008 het deel Eneco Netbeheer van het netwerkbedrijf af. Het bedrijf Eneco NetBeheer krijgt als nieuwe naam Stedin. Stedin wordt in 2017 volledig afgestoten van Eneco Groep. De productie en levering van elektriciteit wordt gescheiden van het beheer van de elektriciteit- en gasnetten. Het beheer wordt ondergebracht bij het nieuwe netwerkbedrijf Stedin Groep. 

Sinds 2018 volgt Stedin Groep vrijwillig de Corporate Governance Code, waarbij een belangrijk uitgangspunt langetermijnwaardecreatie is. Dit is tevens de kern van de bedrijfsvoering en missie van Stedin Groep. 

Organisatiestructuur Stedin Groep 
Stedin Groep heeft een two-tier bestuursmodel, ook wel het dualistisch bestuursmodel genoemd. In dit model vindt u een raad van bestuur en raad van commissarissen. De raad van bestuur heeft de dagelijkse leiding van Stedin Groep en is verantwoordelijk voor de prestaties van de holding en groepsmaatschappijen. De raad van bestuur wordt benoemd door en legt verantwoording af aan de raad van commissarissen. 

De raad van commissarissen van Stedin Groep adviseert de raad van bestuur en houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. Binnen de raad van commissarissen zijn twee commissies ingesteld: een auditcommissie en een remuneratie-, selectie en benoemingscommissie. 

Bestuurders Stedin in het nieuws

facebook