De nevenfunctie van Diana Monissen

De nevenfunctie van Diana Monissen

01-09-2021 | Interviewer: Rob Miesen | Auteur: Emely Nobis | Beeld: Julie Blik

In deze rubriek vertellen bestuurders en commissarissen over bijzondere nevenfuncties die zij vervullen Diana Monissen is voorzitter van de raad van toezicht van het HagaZiekenhuis Den Haag, voorzitter raad van commissarissen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, voorzitter raad van toezicht van Hivos en ook bestuurder en toezichthouder met een missie.

U heeft altijd gekozen voor functies bij organisaties die impact maken, vooral in de gezondheidszorg. Vanwaar die gedrevenheid?
‘Ik heb een aangeboren wervelkolomafwijking, ben zeker tien keer geopereerd en lag als tiener een tijdlang in een gipskorset in het ziekenhuis. Dat heeft zeker invloed gehad, net als twee gebeurtenissen uit mijn studietijd. Ik werkte toen in een gezinsvervangend tehuis voor studenten met een lichamelijke beperking en was bevriend met sommige bewoners. Een vriendin met een dwarslaesie zag het leven niet meer zitten en heeft suïcide gepleegd. Een andere vriend woonde in een focuswoning, waar mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen. Hij kreeg niet de juiste hulp, is uit een tillift gevallen en overleden. Toen heb ik intuïtief besloten me in te gaan zetten voor betere zorg. Later werd die missie de rode draad in mijn carrière.’


Van 2015 tot 2020 was u voorzitter van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Waarom zei u ‘ja’?
‘Mijn kleinzoon Pim heeft kanker gehad, dus ik heb van dichtbij meegemaakt wat dat betekent. Later werd ik gebeld met de vraag de mensen die het Prinses Máxima Centrum wilden opzetten te helpen beter inzicht te krijgen in de financiële kant. Toen ik vervolgens in 2014 werd gevraagd bestuursvoorzitter te worden, was nog helemaal niet zeker of de financiering en de voorwaarden rond zouden komen. Juist daarom heb ik na enige aarzeling ja gezegd, want met alleen gedrevenheid was het Prinses Máxima Centrum niet van de grond gekomen. De zakelijke kant moest ook op orde zijn: No money, no mission.’

Heeft u die zakelijke inslag van huis uit meegekregen?
‘Ik kom wel uit een middenstandsgezin. Mijn moeder – die een leuke baan had – werd bij haar huwelijk ontslagen, zoals in die tijd gebruikelijk. Ze begon toen een klein hotelletje, indertijd not done in het katholieke Limburg. Mijn vader werkte bij de Staatsmijnen totdat hij oogproblemen kreeg. Daarna hielp hij haar in het hotel. Mijn moeder was een voorbeeld door haar harde werken en haar goedgehumeurdheid. Als je pessimistisch bent, krijg je de dingen niet voor elkaar. Mijn rugproblemen hebben van mij geen chagrijn gemaakt. Ik denk juist: wat fijn dat ik ondanks die rug zo veel heb kunnen doen.’

Zorgen voor anderen is een rode draad in uw loopbaan. Hoe zorgt u voor uzelf?
‘Ik heb een leuke man die me gunt wat ik doe. Fred is van huis uit theoloog en filosoof en kan goed met me reflecteren als ik daar behoefte aan heb. Ik loop veel. Ik zwem. Ik lees twee à drie boeken per week. Bovenal ervaar ik mijn werk niet als belastend, hooguit soms in fysieke zin. 99 procent van wat ik doe, vind ik plezierig en leuk.’

Welk advies heeft u voor bestuurders die hun werk met passie en plezier willen blijven doen?
‘Kies wat bij je past. Verzamel mensen om je heen die kritisch meedenken. Realiseer de strategie die je uitstippelt. Het gaat te vaak over andere dingen dan over de klant, patiënt of cliënt. Als je dat voor ogen houdt, kun je impact maken.’ 

Dit interview is gepubliceerd in Management Scope 07 2021.

Rob Miesen

Interviewer: Rob Miesen

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Meer interviews

Robert Metzke (Philips): 'Geen duurzaamheidsstrategie maar een duurzame strategie'

Robert Metzke (Philips): 'Geen duurzaamheidsstrategie maar een duurzame strategie'

Gezondheidstechnologiebedrijf Philips wil het leven van miljarden mensen verbeteren met betekenisvolle innovaties en door hen toegang te geven tot zorg. Hoe verhoudt die ambitie zich tot duurzaamheid en de strategie? Global head of sustainability Robert Metzke: ‘Duurzaamheid is een onlosmakelijk onderdeel van onze strategie om het leven van mensen beter te maken.’

lees artikel
René ten Bos: 'Complexiteit vereist per definitie diversiteit van denken'

René ten Bos: 'Complexiteit vereist per definitie diversiteit van denken'

In een serie gesprekken over maatschappelijke verwachtingen interviewt Charles Honée, partner bij advocatenkantoor Allen & Overy, René ten Bos, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Die laat zijn licht schijnen over de verhouding tussen maatschappij en grootbedrijf, het shareholders- versus het stakeholdersmodel en de klimaatcrisis. ‘Die is allesoverheersend.’

lees artikel
Claudia Zuiderwijk (GVB) over informatie-asymmetrie en -overload en de rol van digitalisering

Claudia Zuiderwijk (GVB) over informatie-asymmetrie en -overload en de rol van digitalisering

Qua punctualiteit, veiligheid en klanttevredenheid is er in tien jaar tijd veel gebeurd bij het openbaarvervoerbedrijf van de gemeente Amsterdam, aldus Claudia Zuiderwijk. Maar de algemeen directeur van GVB wil externe ontwikkelingen verbinden aan interne veranderingen en op dat vlak is er genoeg werk aan de winkel. ‘We moeten onze top-3 prioriteiten als GVB helder krijgen. Daarom gaan we per kwartaal de klokken gelijkzetten.’

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan
facebook