Marike van Lier Lels wil geen welvaart

Marike van Lier Lels wil geen welvaart
“Als je wilt veranderen, moet je dat doen met een wens voor ogen, niet op basis van angst,” aldus Marike van Lier Lels, voormalig voorzitter commissie toekomstbeeld Nederland.
“Ik geloof dat als je wilt veranderen, je dat moet doen met een wens voor ogen, niet op basis van angst. Angst voor de economische ontwikkelingen in China, de grote hoeveelheid hoogopgeleide ICT-ers uit India, angst voor ontevreden aandeelhouders of het broeikaseffect; het helpt maar even om mensen tot verandering te drijven. Wat beter werkt, is te formuleren hoe je straks, over bijvoorbeeld twintig jaar, wilt leven of wat voor soort bedrijf je wilt zijn. En dan vervolgens te bedenken hoe je dat gaat bereiken.” Dat stelt Marike van Lier Lels, als zelfstandig ondernemer onder andere commissaris bij enkele grote bedrijven en lid van diverse adviesraden zoals het Innovatieplatform van de regering Balkenende III. Van Lier Lels was voorzitter van de commissie die het toekomstbeeld voor Nederland in 2027.

Innovatie

Van Lier Lels: “Innoveren is geen doel op zich. Innovatie moet ons helpen oplossingen te vinden die ons leven blijvend verbeteren. Dat geldt voor de economie, maar dat geldt ook voor hoe we met elkaar omgaan binnen bedrijven en in de samenleving. We moeten onze sterke kanten weer meer naar voren halen en daar verder op bouwen. Die sterke kanten zitten, hoe je het wendt of keert, in onze van oorsprong open en internationale oriëntatie die voortkomt uit tolerantie en nieuwsgierigheid. Maar ook het kleine oppervlak waar we met veel mensen moeten leven en onze vaardigheden om via dialoog en onderhandeling moeilijke beslissingen te nemen, zijn eigenschappen die uniek zijn en die de drijfveer achter tal van innovaties kunnen zijn. “Het wensbeeld van de Nederlander blijkt verrassend congruent.

Jong, oud, autochtoon en allochtoon, over het algemeen zitten mensen niet te wachten op nog meer welvaart. Mensen willen geluk, een beter milieu en een duurzame samenleving. Ze handelen en werken vaak al vanuit dat wensbeeld. Dat zie je om je heen. Mensen zijn anders dan twintig jaar geleden en willen ook anders werken. Ze zijn mondiger geworden en volgen niet automatisch een opdracht. Dat is niet iets wat zo is gepland, sommige dingen ontstaan gewoon. Zeker jongeren nemen veel meer dan de generatie veertigers en vijftigers het heft in eigen handen. Zij zijn niet meer zo braaf en vragen zich af: wat wil ik met mijn leven? Studenten hebben vaak al een eigen bedrijf en zetten dat voort na hun studie. Als je deze nieuwe generatie aan je bedrijf wilt binden, dan moet je je als werkgever heel anders opstellen. Je moet als manager dienen en ondersteunen. Je krijgt jongeren straks niet meer zo ver dat ze blindelings zeventig uur in de week werken om voor de aandeelhouders de bottomline te halen. In de toekomst zullen werknemers veel vaker dan nu als zelfstandig ondernemer voor meerdere werkgevers tegelijk werken. Ze willen duidelijk zien welke toegevoegde waarde ze brengen. Dat heeft automatisch consequenties voor bedrijven. Winst maken alleen zal niet langer zaligmakend zijn. Succesvolle ondernemingen zullen zich in de toekomst onderscheiden doordat zij commerciële doelen combineren met maatschappelijke activiteiten."
Van Lier Lels: "De grootste uitdaging op het gebied van innovatie is misschien wel dat we moeten zorgen dat we problemen en kansen integraal gaan benaderen. En dat we bovendien niet meer alles tot in detail willen plannen en veel meer aan het initiatief van mensen zelf moeten overlaten. We moeten ook diversiteit meer gaan waarderen. Zowel in het onderwijs als op de werkvloer. Waarom moet iemand die vreselijk goed kan timmeren óók Frans leren? Waarom kunnen we niet trots zijn op het feit dat hij of zij zo goed iets kan maken? Waarom moet iedereen nog steeds om half negen achter zijn bureau zitten als hij veel liever eerst twee uur gaat hardlopen en daardoor de rest van de dag veel beter presteert? We moeten ook niet meer alles tot in de puntjes regelen. Aanbestedingen voor gebouwen worden vastgelegd tot en met de laatste technische post voor bijvoorbeeld een liftdeur. We stellen geen eisen aan hoe prettig mensen er straks in kunnen werken. We rekenen verzorgingshuizen af op het aantal malen dat ouderen worden gewassen en niet hoe tevreden de verzorgenden zijn over het werk dat ze er doen of het geluk van de bewoners. Als bedrijf of organisatie ben je voor wat betreft innovatie afhankelijk van je medewerkers. Zij halen de wereld naar binnen in je bedrijf, zij zijn de ogen en oren. Duurzaamheid en maatschappelijke relevantie worden sleutelwoorden als het gaat om de ‘andere kant’ van innovatie. Ik zeg altijd, wat wil je dat er later op je grafsteen staat: ik heb voor de aandeelhouders de grootste winst gehaald, of ik heb iets gedaan waar de maatschappij beter van werd?”

Lees ook:

De biografie van Marike van Lier Lels 

Marike van Lier Lels machtigste vrouw 

facebook