Raad van Toezicht UvA treedt af

Datum: 10-06-2016

Raad van Toezicht UvA treedt af

De voltallige Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam heeft besloten af te treden.

Aftreden
Op 10 juni 2016 werd bekendgemaakt dat de Raad van Toezicht van de UvA heeft besloten haar taken zo spoedig mogelijk over te dragen, om ruimte te maken voor nieuwe leden. In het belang van de continuïteit van de UvA zal de Raad van Toezicht voorlopig haar werkzaamheden voortzetten, totdat nieuwe leden zijn benoemd door Minister Bussemaker van OCW.

Leden College van Bestuur
Een prioriteit van de RvT in de afgelopen periode was het benoemen van nieuwe leden in het College van Bestuur. De benoemingen van de nieuwe voorzitter Geert ten Dam en rector magnificus Karen Maex waren niet onomstreden, maar zijn inmiddels geformaliseerd. De functie van voorzitter van het College van Bestuur van de UvA is vrijgekomen door het vertrek van Louise Gunning-Schepers in april 2015. Het College van Bestuur lag destijds wekenlang onder vuur, met eerst de bezetting van het Bungehuis, en daarna het Maagdenhuis tot gevolg.

Medezeggenschap
In de afgelopen periode is een moeizame relatie ontstaan tussen de medezeggenschapsraden van de UvA en de RvT. Volgens de Raad van Toezicht zijn de gesprekken met de Centrale Studenten Raad afgebroken en blijkt er aan de kant van de CSR geen bereidheid meer te zijn voor verder overleg en een constructieve dialoog. 'Vandaar dat de RvT het in het belang acht van de UvA om ruimte te maken voor nieuwe leden en met de minister in overleg is getreden', aldus de Raad van Toezicht.


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de UvA bestaat uit voorzitter Atzo Nicolaï, Steven Lamberts, Gerard Mols en Lidwin van Velden. De UvA en de Hogeschool van Amsterdam hebben een gefuseerd bestuur, maar aparte Raden van Toezicht. De leden van de RvT van de HvA vervullen wel een adviserende rol in de RvT van de UvA en andersom. De Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam zal de toezichtstaken voor de HvA onverminderd voortzetten.


Lees ook
> Nieuwsbericht over de benoeming van Geert ten Dam en Karen Maex
> Nieuwsbericht over het vertrek van Louise Gunning-Schepers
> Nieuwsbericht over de studentenprotesten in maart 2015

Atzo Nicolaï

 • Directeur DSM Nederland BV
 • Commissaris Eneco
 • Commissaris Brightland Chemelot Campus
 • Commissaris Chemelot Venture Fund
 • Vice-voorzitter Algemeen Bestuur Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)
 • Lid dagelijks bestuur VNO-NCW
 • Voorzitter Raad van Toezicht UvA en HvA
 • Bestuurslid Academie De Gouden Ganzenveer
 • Bestuurslid de Nederlandse Bachvereniging
 • Voorzitter Vogelbescherming Nederland
 • Bestuursvoorzitter DSM Pensioenfonds