Jan de Rooij

Jan de Rooij

Commissaris bij Arbo Unie B.V.


Personalia

Naam: Drs. Jan de Rooij

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Jan de Rooij

  • 2021 - heden Commissaris, Arbo Unie B.V.
  • 2016 - heden Lid raad van toezicht, Amsterdam Museum

Loopbaan Jan de Rooij

  • 2002 - 2023 Partner, Deloitte
  • 1999 - 2002 Partner, Arthur Andersen
  • 1988 - 1999 Verschillende (management)functies, Arthur Andersen
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Huidige nevenfuncties
- Bestuurslid, ORAM - Ondernemend Amsterdam (sinds 2023)
- Commissaris, NV Zeedijk (sinds 2023)
- Voorzitter, Andersen Foundation (sinds 2007)

Voormalige nevenfuncties
- Lid programmacommissie, Amsterdamsche Kring (2015-2023)
- Voorzitter, Uitmarkt (2013-2022)
- Lid raad van advies, Deloitte Impact Foundation (2016-2020)
- Voorzitter, Stichting Manege Gehandicapten (2010-2019)
- Lid algemeen bestuur, VNO-NCW (2014-2016)
- Lid algemeen bestuur, Amsterdam Partners (2004-2013)
- Lid algemeen bestuur, KennisKring Amsterdam (2007-2013)
facebook