Jan de Rooij

Jan de Rooij

Partner bij Deloitte


Personalia

Naam: Drs. Jan de Rooij

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Jan de Rooij

  • 2002 - heden Partner, Deloitte
  • 2021 - heden Commissaris, Arbo Unie B.V.
  • 2016 - heden Lid raad van toezicht, Amsterdam Museum

Loopbaan Jan de Rooij

  • 1999 - 2002 Partner, Arthur Andersen
  • 1988 - 1999 Verschillende (management)functies, Arthur Andersen
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Huidige nevenfuncties
Lid programmacommissie, Amsterdamsche Kring (sinds 2015)
Voorzitter, Stichting Uitmarkt (sinds 2013)
Voorzitter, Andersen Foundation (sinds 2007)

Voormalige nevenfuncties
Lid raad van advies, Deloitte Impact Foundation (2016 - 2020)
Voorzitter, Stichting Manege Gehandicapten (2010 - 2019)
Lid algemeen bestuur, VNO-NCW (2014 - 2016)
Lid algemeen bestuur, Amsterdam Partners (2004 - 2013)
Lid algemeen bestuur, KennisKring Amsterdam (2007 - 2013)
facebook