Wederom wisselingen in bestuur VIVAT

Wederom wisselingen in bestuur VIVAT

12-04-2016 VIVAT heeft op 11 april 2016 bekendgemaakt dat COO Albert Bakker is afgetreden en Wendy de Ruiter-Lörx (foto) en Jeroen Potjes zijn voorgedragen als nieuwe leden van de Raad van Bestuur.

Aftreden
Albert Bakker is per direct teruggetreden als COO en lid van de Raad van Bestuur van VIVAT. Volgens de verzekeraar heeft Bakker in onderling overleg besloten om het bedrijf te verlaten. Het aftreden van Bakker valt samen met de voordracht van de twee nieuwe bestuursleden. Deze benoemingen vinden plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. 

Wendy de Ruiter-Lörx
Wendy de Ruiter-Lörx heeft van 2004 tot 2012 verschillende leidinggevende functies bekleed bij Nationale Nederlanden en ING Groep. Vervolgens was De Ruiter-Lörx werkzaam bij Reaal, waar zij startte als unitmanager Product en Beleid en in 2014 werd benoemd tot directeur Reaal Leven en Hypotheken. Wendy de Ruijter zal bij VVAT de functie van Chief Commercial Officer bekleden.

Jeroen Potjes
Jeroen Potjes is eveneens en groot deel van zijn loopbaan werkzaam geweest bij ING Groep en Nationale Nederlanden. Potjes vervult sinds 2015 de functie van non-executive direector bij Anbang België. SNS Reaal heeft het onderdeel VIVAT medio 2015 verkocht aan de Anbang Insurance Group. Potjes zal met deze benoeming bij VIVAT de functie van Chief Operational Officer overnemen van Albert Bakker.

Wisselingen
Sinds de overname van VIVAT hebben meerdere wisselingen plaatsgevonden binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van het bedrijf. Zo vertrok CEO Gerard van Olphen binnen twee maanden na zijn aantreden bij VIVAT. Albert Bakker vervulde de positie van bestuursvoorzitter ad interim tot het aantreden van Ron van Oijen medio maart 2016.

Raad van Commissarissen
President-commissaris Jan Nooitgedagt zegt Albert Bakker erkentelijk te zijn voor zijn inzet als lid van de Raad van Bestuur en als tijdelijk voorzitter. 'Voorts zijn wij verheugd met de voordracht van twee ervaren bestuurders, die de veelzijdigheid van onze board bestendigen. VIVAT is met deze Raad van Bestuur klaar om de toekomstige organisatie verder vorm te geven', aldus Nooitgedagt.

Lees ook
> Nieuws over het aantreden van nieuwe CEO Ron van Oijen
> Nieuws over het aftreden van CEO Gerard van Olphen
> Nieuwsbericht: benoeming van cfo en gedelegeerd commissarissen in RvB Vivat
> 'SNS Reaal verkoopt Vivat aan Anbang Insurance Group'
> Gerard van Oplhen heeft nieuwe functie: CEO bij APG Group

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook