Jos van Lange

Jos van Lange

Commissaris (vice-voorzitter) bij de Volksbank


Personalia

Naam: Drs. Jos van Lange

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Jos van Lange

 • 2018 - heden Commissaris (vice-voorzitter), de Volksbank
 • 2020 - heden Voorzitter raad van toezicht, Zuyderland Medisch Centrum
 • 2019 - heden Commissaris (vice-voorzitter), Bouwinvest
 • 2017 - heden Lid raad van toezicht, Tilburg University
 • 2017 - heden Professioneel toezichthouder, bestuurder en adviseur
 • 2016 - heden Lid Beleggingsadviescommissie , DELA

Loopbaan Jos van Lange

 • 2017 - 2021 Voorzitter raad van toezicht, CBF
 • 2017 - 2020 Lid raad van toezicht, Zuyderland Medisch Centrum
 • 2005 - 2019 Lid board of directors, NMB Bank in Tanzania
 • 2013 - 2017 CEO, Rabo Vastgoedgroep Holding
 • 2006 - 2013 CFO (Chief financial officer), Rabo Vastgoedgroep Holding
 • 2005 - 2006 Directeur directoraat Particulieren, Rabobank
 • 2002 - 2004 Directeur Product Markt Eenheden, Rabobank
 • 1999 - 2002 diverse functies, Rabobank Groep

Opleiding Jos van Lange

 • 1980 Algemene Economie, Universiteit van Tilburg, Destijds Katholieke Hogeschool Tilburg, cum laude
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

Commissies

De Volksbank
- Voorzitter auditcommissie
- Llid risico & compliancecommissie

DELA
Lid beleggingsadviescommissie

Stichtingsbestuur Tilburg University
Voorzitter audit-, risk- & compliancecommissie

Zuyderland Medisch Centrum
Voorzitter Mens en Organisatie commissie

Bouwinvest
voorzitter audit-, risk- en compliance commissie 

 

Huidige / voormalige nevenfuncties

- Voorzitter Stichting Landgoed Kasteel Geldrop
- Lid raad van commissarissen Twice Eindhoven
- Voorzitter Stichting Katholiek Hoger Onderwijs
- Voorzitter Raad van Commissarissen Rabo Herverzekeringsmaatschappij
- Bestuurslid Stichting AK Rabobank Ledencertificaten
- Commissaris Currence
- Commissaris Orbay
- Commissaris FGH Bank
- Commissaris Obvion Hypotheken
- Lid Adviesraad NIBUD
- Bestuurslid BKR
- Commissaris Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen/Nationale Hypotheekgarantie
- Commissaris Rabo Vastgoed

De inspiratiebron van Jos van Lange

De data-economie

Viktor Mayer-Schönberger en Thomas Ramge


‘Viktor Mayer-Schönberger gaf enige tijd geleden een zeer inspirerende inleiding over dit boek op Tilburg University, waar ik aanwezig was in mijn rol als toezichthouder van deze universiteit, maar zeker ook als toezichthouder in de fi nanciële wereld. Voor mij was deze inleiding reden genoeg om dit boek te lezen. Een bank draait om geld én data en data kunnen helpen om de relatie tussen bank en klant te verstevigen en de dienstverlening te verbeteren. Hoe houd je als klant controle over je betaaldata nu de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 van kracht is? Data en datagebruik zijn belangrijke thema’s, maar dat we een verschuiving meemaken van een op geld gebaseerde economie naar een economie die is gebaseerd op data, zoals de auteurs stellen, vind ik ver gaan.’

De data-economie
facebook