Roger van Boxtel wordt tijdelijk CEO van NS

Datum: 06-07-2015

Roger van Boxtel wordt tijdelijk CEO van NS

Van Boxtel zal de functie van president-directeur per 1 augustus 2015 voor de periode van een jaar vervullen.

Benoeming
Minister Jeroen Dijsselbloem heeft Roger van Boxtel op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd als CEO van de Nederlandse Spoorwegen voor de periode van een jaar. Van Boxtel is oud-politicus van D66 en voormalig bestuursvoorzitter van Menzis.

Raad van Bestuur
Na het recente vertrek van Timo Huges fungeerde financieel directeur Engelhardt Robbe tevens als waarnemend CEO. Huges legde zijn bestuurderstaken begin juni 2015 neer nadat de Raad van Commissarissen van de NS het vertrouwen in hem had opgezegd. Aanleiding hiervoor waren vermoedelijke malversaties rond de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Eind juni stapte ook president-commissaris Carel van den Driest op, omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor de gang van zaken rond de aanbesteding. Vanaf 1 augustus 2015 zal de Raad van Bestuur weer bestaan uit twee leden: CEO Van Boxtel en CFO Robbe.

Reactie NS

Jeroen Dijsselbloem laat namens de Nederlandse Staat, enig aandeelhouder van NS, weten verheugd te zijn met de benoeming van Roger van Boxtel. Volgens de Raad van Commissarissen kan door de benoeming een begin worden gemaakt met herstel van rust en vertrouwen.

Lees meer
> Nieuwsbericht over het vertrek van Timo Huges
> Nieuwsbericht over het vertrek van Carel van den Driest
> Interview met Roger van Boxtel in Management Scope

Roger van Boxtel

  • CEO NS
  • Commissaris APG Groep
  • Lid Wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraad, Universiteit van Humanistiek
  • Lid Raad van Advies Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie
  • Lid Raad van Advies ECP-EPN, Platform voor InformatieSamenleving
  • Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW
  • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
  • Bestuurslid VUmc Alzheimercentrum
  • Voorzitter Raad van Toezicht Museum De Fundatie
  • Voorzitter Stichting Geschiedschrijving Gorinchem