NS Groep N.V.

Hier vindt u informatie over NS Groep N.V. en zijn functionarissen.

  • De Nederlandse Spoorwegen vervoeren dagelijks 1,1 miljoen mensen
  • De NS heeft ruim 400 treinstations
  • Verkochte koppen koffie per week: 415.000
  • NS heeft meer dan 23.000 medewerkers in dienst
  • Adres Hoofdkantoor NS: Laan van Puntenburg 100, 3511 ER Utrecht

Over NS Groep N.V.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) verzorgt voornamelijk reizigersvervoer over het spoor. De NS is opgedeeld in drie segmenten: reizigersvervoer (NS Reizigers), materieelonderhoud (NedTrain) en knooppuntontwikkeling (NS Poort). De NS is een voormalig semioverheidsbedrijf met een NV-status. Alle aandelen zijn nog steeds in handen van de Staat.


De Nederlandse Spoorwegen verzorgt vervoer over het spoor door middel van diverse treinen en exploiteert diverse winkels op de stations. NS Hispeed is de hogesnelheidsonderneming van NS en biedt hogesnelheidsvervoer op internationale bestemmingen. Ook treinen als Thalys, ICE International en Eurostar vallen onder NS Hispeed. In het Verenigd Koninkrijk is dochteronderneming Abellio verantwoordelijk voor het treinverkeer rond Liverpool en in het noorden van Engeland.


Sinds de jaren ’90 zijn vervoer op het spoor en beheer van de railinfrastructuur gescheiden. De NS vervoert reizigers over het spoorwegnet, dat door Prorail wordt beheerd. Deze verdeling is vastgelegd in de Spoorwegwet. Prorail is daarmee verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en beheer van het Nederlandse spoorwegnet. Binnen deze verantwoordelijkheid vallen ook bovenleidingen, tunnels en overwegen. Prorail verdeelt de capaciteit op het spoor. In totaal zijn er dertig spoorwegvervoerder die gebruik maken van het Nederlandse spoorwegnet.


De uitvinding van de stoommachine start de industriële revolutie. Niet veel later rijdt de eerste stoomtrein in Engeland. Ook België en Duitsland leggen spoorlijnen aan. Nederland kan hierbij niet achterblijven. Doordat de investeringen hoog zijn, besluit koning Willem I dat de overheid hier een bijdrage in doet. Tijdens de Eerste Wereldoorlog blijkt de spoorlijn erg belangrijk. Sinds 1917 werken de diverse particuliere bedrijven samen onder de naam De Nederlandsche Spoorwegen. In de jaren ’60 verliest de trein marktaandeel doordat de auto voor veel burgers bereikbaar wordt. Omdat het publieke belang van de spoorwegen groot is, springt het ministerie van Verkeer en Waterstaat bij in de kosten.


Organisatiestructuur NS

De NS is niet beursgenoteerd maar hanteert wel een two-tierbedrijfsstructuur. De directie bestuurt de onderneming en is verantwoordelijk voor de missie, strategie en doelstellingen die het bedrijf uitdraagt. Daarnaast heeft NS een raad van commissarissen. De commissarissen houden toezicht op de uitvoering van het beleid. Daarbij inbegrepen is de algemene gang van zaken binnen de onderneming en de daaraan verbonden bedrijven. Daarnaast staat de raad van commissarissen de directie bij met advies over de te volgen strategie en te nemen beslissingen.

Interviews NS Groep N.V.

Tjalling Smit en Ada van der Veer over jonge boardleden

Tjalling Smit en Ada van der Veer over jonge boardleden

Verjonging van het bestuur en toezicht is in tijden van disruptie en digitalisering noodzakelijk. Uit de Top-100 Commissarissen 2019 van Management Scope blijkt echter dat de commissarissis steeds ouder wordt. Hoe kan dat? Daarover wisselen de ervaren Ada van der Veer en ‘nieuwkomer’ Tjalling Smit van gedachten. ‘Jonge bestuurders hebben het gevoel dat ze steeds moeten bewijzen waarom ze er zitten.’

facebook