NS Groep

Hier vindt u informatie over NS Groep en zijn functionarissen.

  • De Nederlandse Spoorwegen vervoeren dagelijks 1,1 miljoen mensen
  • De NS heeft ruim 400 treinstations
  • NS heeft meer dan 20.000 medewerkers in dienst
  • Adres Hoofdkantoor NS: Laan van Puntenburg 100, 3511 ER Utrecht

Over NS Groep

De Nederlandse Spoorwegen (NS) verzorgt voornamelijk reizigersvervoer over het spoor. De NS is opgedeeld in drie segmenten: reizigersvervoer (NS Reizigers), materieelonderhoud (NedTrain) en knooppuntontwikkeling (NS Poort). De NS is een voormalig semioverheidsbedrijf met een NV-status. Alle aandelen zijn nog steeds in handen van de Staat.


De Nederlandse Spoorwegen verzorgt vervoer over het spoor door middel van diverse treinen en exploiteert diverse winkels op de stations. NS International is de hogesnelheidsonderneming van NS en biedt hogesnelheidsvervoer op internationale bestemmingen. Ook treinen als Thalys, ICE International en Eurostar vallen onder NS International. In het Verenigd Koninkrijk is dochteronderneming Abellio verantwoordelijk voor het treinverkeer rond Liverpool en in het noorden van Engeland.


Sinds de jaren ’90 zijn vervoer op het spoor en beheer van de railinfrastructuur gescheiden. De NS vervoert reizigers over het spoorwegnet, dat door Prorail wordt beheerd. Deze verdeling is vastgelegd in de Spoorwegwet. Prorail is daarmee verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en beheer van het Nederlandse spoorwegnet. Binnen deze verantwoordelijkheid vallen ook bovenleidingen, tunnels en overwegen. Prorail verdeelt de capaciteit op het spoor. In totaal zijn er dertig spoorwegvervoerder die gebruik maken van het Nederlandse spoorwegnet.

Geschiedenis NS Groep
In 1765 werd de stoommachine uitgevonden, het begin van de industriële revolutie. Niet veel later rijdt de eerste stoomtrein in Engeland, waarna ook België en Duitsland spoorlijnen aanleggen. Nederland kan hierbij niet achterblijven maar omdat de investering groot is en het moeilijk blijkt de aanleg van spoorlijnen te financieren, besluit Koning Willem I dat de Nederlandse overheid geld zal bijdragen. In 1837 wordt het eerste spoorwegbedrijf opgericht, de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM). Dit kan worden gezien als de voorloper van NS. Rond 1860 wordt er besloten een staatsspoorwegnet aan te leggen. De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) wordt opgericht, een particulier bedrijf dat de meeste lijnen van de staat mag gaan exploiteren. 
Vanaf 1917 gaan de SS en de HIJSM samenwerken onder de naam Nederlandsche Spoorwegen, afgekort: NS. op 1 januari 1938 komen de aandelen van NS in handen van de staat.


Organisatiestructuur NS

De NS is niet beursgenoteerd maar hanteert wel een two-tierbedrijfsstructuur. De directie bestuurt de onderneming en is verantwoordelijk voor de missie, strategie en doelstellingen die het bedrijf uitdraagt. Daarnaast heeft NS een raad van commissarissen. De commissarissen houden toezicht op de uitvoering van het beleid. Daarbij inbegrepen is de algemene gang van zaken binnen de onderneming en de daaraan verbonden bedrijven. Daarnaast staat de raad van commissarissen de directie bij met advies over de te volgen strategie en te nemen beslissingen.

Over NS Groep

De Nederlandse Spoorwegen (NS) verzorgt voornamelijk reizigersvervoer over het spoor. De NS is opgedeeld in drie segmenten: reizigersvervoer (NS Reizigers), materieelonderhoud (NedTrain) en knooppuntontwikkeling (NS Poort). De NS is een voormalig semioverheidsbedrijf met een NV-status. Alle aandelen zijn nog steeds in handen van de Staat.


De Nederlandse Spoorwegen verzorgt vervoer over het spoor door middel van diverse treinen en exploiteert diverse winkels op de stations. NS International is de hogesnelheidsonderneming van NS en biedt hogesnelheidsvervoer op internationale bestemmingen. Ook treinen als Thalys, ICE International en Eurostar vallen onder NS International. In het Verenigd Koninkrijk is dochteronderneming Abellio verantwoordelijk voor het treinverkeer rond Liverpool en in het noorden van Engeland.


Sinds de jaren ’90 zijn vervoer op het spoor en beheer van de railinfrastructuur gescheiden. De NS vervoert reizigers over het spoorwegnet, dat door Prorail wordt beheerd. Deze verdeling is vastgelegd in de Spoorwegwet. Prorail is daarmee verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en beheer van het Nederlandse spoorwegnet. Binnen deze verantwoordelijkheid vallen ook bovenleidingen, tunnels en overwegen. Prorail verdeelt de capaciteit op het spoor. In totaal zijn er dertig spoorwegvervoerder die gebruik maken van het Nederlandse spoorwegnet.

Geschiedenis NS Groep
In 1765 werd de stoommachine uitgevonden, het begin van de industriële revolutie. Niet veel later rijdt de eerste stoomtrein in Engeland, waarna ook België en Duitsland spoorlijnen aanleggen. Nederland kan hierbij niet achterblijven maar omdat de investering groot is en het moeilijk blijkt de aanleg van spoorlijnen te financieren, besluit Koning Willem I dat de Nederlandse overheid geld zal bijdragen. In 1837 wordt het eerste spoorwegbedrijf opgericht, de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM). Dit kan worden gezien als de voorloper van NS. Rond 1860 wordt er besloten een staatsspoorwegnet aan te leggen. De Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) wordt opgericht, een particulier bedrijf dat de meeste lijnen van de staat mag gaan exploiteren. 
Vanaf 1917 gaan de SS en de HIJSM samenwerken onder de naam Nederlandsche Spoorwegen, afgekort: NS. op 1 januari 1938 komen de aandelen van NS in handen van de staat.


Organisatiestructuur NS

De NS is niet beursgenoteerd maar hanteert wel een two-tierbedrijfsstructuur. De directie bestuurt de onderneming en is verantwoordelijk voor de missie, strategie en doelstellingen die het bedrijf uitdraagt. Daarnaast heeft NS een raad van commissarissen. De commissarissen houden toezicht op de uitvoering van het beleid. Daarbij inbegrepen is de algemene gang van zaken binnen de onderneming en de daaraan verbonden bedrijven. Daarnaast staat de raad van commissarissen de directie bij met advies over de te volgen strategie en te nemen beslissingen.

Bestuurders NS Groep in het nieuws

facebook