TomTom doet met Tele Atlas duivelse zet

Auteur: Hans Crooijmans | 24-07-2007

TomTom doet met Tele Atlas duivelse zet
Nu het ene na het andere Nederlandse bedrijf wordt opgekocht, komt de overname van Tele Atlas door TomTom als geroepen. Want die deal doet je weer eens beseffen dat er gelukkig nog bedrijven zijn in Nederland die in staat zijn een internationale groeimarkt te domineren. In het geval van TomTom is dat te danken aan ondernemerszin, slimheid en, eerlijk is eerlijk, een gezonde dosis geluk.

Want had de vorige Amerikaanse president Bill Clinton niet in 1996 besloten om het aanvankelijk louter militaire Gobal Postioning System open te stellen voor commerciele toepassingen, dan was autonavigatie waarschijnlijk nooit zo spectaculair van de grond gekomen. Hoe dan ook, TomTom doet er zijn voordeel mee. De cijfers spreken boekdelen.

In Europa, de grootste markt, verkoopt TomTom inmiddels 50 procent van alle autonavigatiesystemen. In de Verenigde Staten, waar ze nog achterlopen met de installering van zulke apparaatjes, steeg het marktaandeel sinds 2003 van 1 naar 25 procent. Terwijl de prijzen van de TomToms rap daalden, steeg de omzet van het bedrijf in het eerste halfjaar van 2007 met bijna 40 procent op jaarbasis. Op de totale verkopen van 676 miljoen euro in de eerste zes maanden, werd een winst van 112 miljoen behaald. TomTom heeft inmiddels de merk- en marktmacht, plus de schaalgrootte om een prijzenslag te ontketenen die voor vele van de tientallen - kleinere - poductenten van navigatiesystemen in Europa en daarbuiten niet valt vol te houden.
Tegelijk staat vast dat deze markt nog in de kinderschoenen staat. 'Producten die we nu maken worden over vijf jaar een beetje primitief gevonden', stelde hoogste baas en grootaandeelhouder Harold Goddijn onlangs in het beleggersblad Effect.
Dat zit er inderdaad dik in. De TomTom is nog een betrekkelijk rechttoe-rechtaan apparaat. De infomatie die het ding levert is vrijwel nooit helemaal actueel. Met files, tijdelijke wegopbrekingen of wegens evenmenten afgesloten straten, houdt het autonavigatiesysteem geen rekening. Verversing van de software - de routekaarten -heeft in de regel slechts eens in de drie maanden plaats. TomTom speelt ook nog nauwelijks een rol in de potentieel aantrekkelijke markt voor inbouwsystemen. Wel zijn er gesprekken met diverse grote automerken, waaronder Toyota. Volop ruimte dus voor productverbetering en -vernieuwing.
De leiding van TomTom beseft echter dat het tempo van innovatie voor een belangrijk deel afhankelijk is van het tempo van ontwikkelingen elders in de productketen. Dat verklaart direct de duivelse zet van gisteren: de overname van Tele Atlas. TomTom betaalt de lieve som van 2 miljard euro voor deze al meer dan 20 jaar verlieslatende kaartenmaker.
Tele Atlas is nochtans waardevol. Het is de hofleverancier van de routekaarten die TomTom in zijn systemen laadt. De idee is dat door samen te werken er veel sneller actuele informatie over routes bechikbaar komt voor TomTom-gebruikers.
Tele Atlas heeft nu evenwel ook veel concurrenten van TomTom als klant. Geen probleem, zeggen ze bij TomTom. De concurrentie mag straks ook meeprofiteren van de meer volledige en adequate informatie die beschikbaar zal komen.
Dat TomTom zich deze houding veroorlooft geeft aan hoe sterk het bedrijf in deze markt denkt te staan. Het zal geen bluf of arrogantie zijn, nemen we maar even aan.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie