Een kruidenierskabinet met luchtfietsers

Auteur: Mark Koster | 07-02-2007

Een kruidenierskabinet met luchtfietsers

Een kruideniers kabinet met romantische Kleine Luyden is geboren. Over vier jaar eten we weer aardappelen met jus en hebben we ook nog een overschot. Bidden ze.

De stinkende compromissen, waarvoor op deze plek al werd gewaarschuwd, zijn nu naar buiten gekomen. Het meeste gereformeerde kabinet aller tijden heeft een stofjas aangetrokken om een kansloze buurtsuper in de provincie te openen. Het uitgelekte regeerakkoord dat vandaag definitief wordt goedgekeurd door de fracties, geurt niet alleen naar bevoogding, veel erger: het ontbreekt aan economische perspectieven.

In het uitgelekte concept op BNR-nieuwsradio staat niet één keer het woord globalisering. Geen letter is er gewijd aan de oprukkende monsters uit het Oosten. Balkenende III, dat ten onder ging aan een onzinnige strijd tussen een twee akela's, had in zijn laatste regeringsverklaring tenminste nog een internationaal vergezicht. Met dit vierde hoofdstuk komen de jaren vijftig weer terug. Kleinschaligheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn sleutelwoorden. De koek wordt netjes verdeeld, maar een visie over hoe de koek groter groeit ontbreekt. Ook de ambitieuzen die een huis willen aanschaffen en geen zin hebben in files lezen niks spannends in deze statenbijbel. De drie grote thema's zijn afgevoerd. De huurliberalisatie (om starters een perspectief te bieden) gaat niet door, de onrechtvaardige hypotheekaftrek blijft gehandhaafd en ook de vergrijzingsbom wordt niet voor 2011 gedemonteerd. De burgerman met zijn gezin krijgt een paar cadeautjes, maar dwarse ondernemers die geld willen verdienen worden niet bediend in dit akkoord. Ondernemers moeten 'maatschappelijk' zijn is de oproep. Dit kabinet wil zelfs een nieuwe wetsvorm verzinnen voor 'maatschappelijk ondernemen.' De leerstelling van Adam Smith, de vader van het kapitalisme, dat het 'verlichte eigenbelang' de beste garantie is voor de groei van de economie is kennelijk weggezakt bij de mannenbroeders. Commercie moet worden uitgebannen, lijkt het. Nieuwe economische initiatieven moeten worden begeleid via woningcorporaties, zorginstellingen en andere gruwelijke vergadergremia van het maatschappelijke middenveld. Nog erger: de christen-socialisten denken slechts tot 2011 en daarbij is ook nog veel wishful thinking. Ten eerste hanteren de christenen-socialen een groeiscenario van 2% per jaar. Een jaar tegenvallende groei en wie betaalt dat? Twee: fluctuaties met de rente-uitgaven, toch een grote kostenpost op de begroting, worden niet meegerekend in ons nationale huishoudboekje. Bizar. De Nederlanse economie opereert in internationaal perspectief. De rentestand is de barometer van de economie en wij doen alsof het niet bestaat. Drie: de regering streeft naar een overschot op de begroting van 1,1% in 2011. Met dit overschot moeten we onder meer de dure AOW gaan betalen. Merkwaardig. Je weet nu dat je iets moet doen, maar gokt op een spaarvarken aan het einde van de horizon. In een gevaarlijk-nonchalante zinnetjes staat zelfs: '(Mogelijk) zijn de (opdrogende) aardgasbaten aan te wenden voor schuldenreductie.' Het aardgas gaat in 2011 op aan de AOW-ers! Ik mis Gerrit Zalm nu al. Nederland eet straks Mariakaakjes, praat weer met twee woorden en bidt voor het eten. Maar op den duur moet de thermostaat naar beneden en peuzelen wij alleen nog boterhammen met tevredenheid. Joop Wijn, de grootsteedse CDA-er, en Aart-Jan de Geus, minister sociale zaken, zijn al weggevlucht voor deze nieuwe kneuterigheid. Wijn treedt in dienst bij een internationale bank. De Geus gaat zich richten op het grote plaatje bij de OESO, de organisatie die Balkenende onlangs nog sommeerde de waanzinnige hypotheekatrek eens af te schaffen. En u? U kunt op 7 maart gewoon weer stemmen. UPDATE: Het Centraal Planbureau houdt zijn neus ook dicht bij het poldercompromis over de AOW

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie