Column Ellen Croes: Tijd voor de CIO 2.0

Column Ellen Croes: Tijd voor de CIO 2.0

Auteur: Ellen Croes | 28-12-2016

Niemand zal bestrijden dat de impact van ICT op bedrijfs- en verdienmodellen groot is. ICT maakt nieuwkomers als Uber, M-PESA en Airbnb mogelijk en vergroot continu de reikwijdte van bedrijven als Google, WeChat, Facebook en Amazon.
 

In alle sectoren, ook kapitaalintensieve, creëert ICT nieuwe mogelijkheden en – andere kant van dezelfde medaille – bedreigingen. Software is eating the world; ieder (succesvol) bedrijf is straks een softwarebedrijf, en een platform. Toch zijn er maar weinig bedrijven die ICT op het hoogste niveau belegd hebben. Vrijwel nooit is de Chief Information Officer vertegenwoordigd in de raad van bestuur, terwijl de boardkennis van ICT zelden op het niveau is dat nodig is voor strategie- en besluitvorming. Ook bij de raad van commissarissen ontbreekt het vaak aan expliciete deskundigheid op dit gebied. De schijnbare wildgroei aan ICT-gerelateerde functies, zoals Chief Technology, Chief Digital en Chief Data, duidt op erkenning van het belang van ICT. Tegelijkertijd duidt de grote diversiteit in mandaat op een worsteling. Hoe is het belang van ICT voor de business van vandaag, morgen en overmorgen het best te vangen in de organisatiestructuur? Het riekt soms naar paniek: ‘Doet u mij een cdo’. Kritisch doorvragen op mandaat en ophanging levert vaak magere antwoorden op. Ik beweer niet dat het eenvoudig is: de moderne ICT is een veelkoppig monster. Terwijl de staande infrastructuur in de lucht gehouden moet worden, worden we overspoeld met zaken als de cloud, software as a service, platform as a service, apps, mobile, big data, blockchain, cyber security, virtual reality, augmented reality... En de impact van dit soort innovaties is bedrijfsbreed; op product, prijs, promotie, plaats en proces. Moderne ICT grijpt fundamenteel en ontwrichtend in op business- en verdienmodellen.


Dat alles stelt nieuwe eisen aan de chief information officer. Was de cio 1.0 vooral druk met optimalisering van het bestaande, cio 2.0 mengt zich proactief in de discussie over business- en verdienmodellen van de toekomst. Hij delegeert de (overigens zeer belangrijke) beheertaken om ruimte te creëren voor visie en vernieuwing die veel verder strekken dan optimaliseren van het bestaande. De cio 2.0 vertaalt ontwikkelingen in de moderne informatie- en communicatietechnologie naar de business. Hij denkt niet in hardware, maar in businessprocessen, supply en value chains, en in data. Hij geeft ICT de plek die het verdient. Een plek voor de cio in de raad van bestuur is geen harde eis, maar moet wel serieus worden overwogen – zeker zolang de diepgaande ICT-kennis daar nog beperkt is. Het is daarbij niet vanzelfsprekend dat de gemiddelde zittende cio de aangewezen persoon is om het brede, strategische mandaat te dragen dat bij een c-level rol hoort. De moderne cio denkt holistisch en is leidend.

De aanwezigheid van een cio in de board ontslaat de overige leden – en alle andere sleutelfiguren in de aansturing van de onderneming – geenszins van de plicht te investeren in die kennis. ICT raakt alle facetten van een business en de verantwoordelijkheid en kennis kunnen niet louter bij de cio worden belegd. De collega-boardleden zouden zich niet anders tot ICT en de cio moeten verhouden dan ze doen ten opzichte van financials en de cfo. ICT is zó wezenlijk voor de toekomst van de onderneming, je moet het willen begrijpen. Wie ICT beschouwt als de cup of tea van een ander, hoort niet thuis in de boardroom.


Ellen Croes is partner bij The Executive Network.


Deze column is gepubliceerd in Management Scope 09 2016.

Ellen  Croes

Tekst door: Ellen Croes

  • > Managing director Joep Lange Institute

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Artikelen van Ellen Croes

scopist_posts/originals/Croes, Ellen - 2016.jpg

Datalimiet

De snelheid en impact van exponentiële ontwikkelingen verhouden zich slecht tot de lineaire ontwikkeling van ons brein en onze instituten. Slechts een beperkt deel van de mensheid schept genot uit de overgang van het ene tijdperk naar het andere. Genieten is slechts weggelegd voor wie net even wakkerder en dapperder op de kansen reageert.

lees artikel
scopist_posts/originals/Croes, Ellen - 2016.jpg

Kettingbrief

Elk jaar stuurt Larry Fink een brief naar ceo’s van leading global companies. Fink is, zoals u ongetwijfeld weet, bestuursvoorzitter van BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder. Zijn mening doet ertoe. In zijn meest recente brief houdt hij een oprecht pleidooi voor wat ik niet anders kan noemen dan corporate social responsibility, met nadrukkelijk daarbij inbegrepen environmental responsibility.
 

lees artikel
scopist_posts/originals/Croes, Ellen - 2016.jpg

Column Ellen Croes: Too little, too late

Kortgeleden was ik in de VS en kreeg daar een tot nadenken aanzettend plaatje voor ogen. Op het plaatje stond de omzet van Skype naast de – gederfde – omzet van de telco’s: 2 miljard respectievelijk 35 miljard. Skype ‘stal’ 35 miljard uit de portemonnee van de telco’s en ‘gaf’ 33 miljard aan ons, de gebruikers.

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/Effectieve-directievoering10v.jpg

Effectieve directievoering? Er is nog veel winst te halen

Directieleden geven matige scores aan de slagvaardigheid van hun eigen teams. Die zouden veel efficiënter kunnen werken met behulp van slimme hulpmiddelen en technologie. Daarnaast doen directies er goed aan hun topprioriteiten helder te stellen en te kijken naar de langere termijn, blijkt uit de Board Room Barometer 2020 van Diligent.

lees artikel
scopist_posts/originals/Asociale-leiders10v.jpg

Een verantwoord leider is een asociaal leider

We hebben asociale leiders nodig in Nederland: ceo’s die zich durven te onttrekken aan de eisen van hun omgeving en die hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel volgen. Dat vraagt om moed, verwondering en verbeeldingskracht, stelt hoogleraar corporate governance Leen Paape.

lees artikel
scopist_posts/originals/cfo-pole-position10v.jpg

Beter beslissen op basis van data? Laat dat aan de cfo over

Het is tijd dat we data echt gaan gebruiken om tot betere beslissingen te komen, op alle niveaus en op alle onderwerpen. De cfo speelt daarin een centrale rol, betogen Mohamed Bouker, Frank Geelen en Nart Wielaard in hun boek The CFO in Pole Position.

lees artikel
facebook