Jonge vrouwen tegen vergrijzing

Auteur: Mathijs Bouman | 07-02-2006

Jonge vrouwen tegen vergrijzing
Ondanks de recessie van de afgelopen jaren is het aantal vrouwen dat actief is op de arbeidsmarkt toegenomen van 3 miljoen in 2001 tot 3,2 miljoen in 2005. Dat is niet alleen goed nieuws voor die vrouwen en hun werkgevers, maar ook voor iedereen die zich zorgen maakt over de vergrijzing van de Nederlandse bevolking.

Eind jaren negentig berekende Harry ter Rele van het Centraal Planbureau al dat verhoging van de arbeidsparticipatie van Nederlandse (jonge) vrouwen de oplossing voor het vergrijzingsprobleem is. Jonge vrouwen zijn veel beter opgeleid en hebben veel vaker een baan dan hun moeders.

Als deze generatie ook op latere leeftijd aan het werk blijft, zorgt de extra belasting- en premie-inkomsten die dat genereerd, dat de vergrijzing betaalbaar is. Wat Ter Rele aan het einde van de vorige eeuw nog niet met zekerheid kon vaststellen, was of de hogere arbeidsparticipatie van jonge vrouwen een structureel verschijnsel was, of dat het een tijdelijk gevolg was van de hoogconjunctuur. De nieuwe cijfers geven het antwoord: het is structureel! Ondanks de economische malaise van de laatste jaren steeg de participatie van vrouwen van 55,9 procent in 2001 tot 58,7 procent nu. De vlag kan uit! En de oude grijze mannen kunnen met een gerust hart met vroegpensioen.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie