Laat bedrijven innoveren, niet de overheid!

Auteur: Hans Crooijmans | 02-05-2006

Laat bedrijven innoveren, niet de overheid!
Het Rijk houdt er een volstrekt overbodig beleid op na voor de financiering van projecten voor kennis en innovatie. Te meer omdat vooral overheidsorganisaties met het geld aan de haal gaan. Stop die onzin, verlaag belastingen, snoei in het overheidsapparaat en laat het bedrjfsleven, de markt, zijn gang gaan.

De rijksoverheid beschikt al enige tijd over een apart begrotingspotje, het fonds voor economische structuurversterking (FES). Dat fonds wordt gevoed door de opbrengst van Slochterens aardgas en er worden vanouds grote infrastructurele projecten, zoals de extreem dure en structureel onrendabele Betuwelijn, mee betaald. Maar er is ook FES-geld beschikbaar voor de toverbegrippen van deze tijd: kennis en innovatie. Het huidige budget daarvoor bedraagt 140 miljoen euro en zwelt vanwege de almaar hogere energieprijzen alleen maar aan. Omdat ze in Den Haag nou eenmaal gewend zijn geld dat 'gebudgetteerd' is desnoods onnodig uit te geven, is in brede kring reclame gemaakt om toch maar vooral uit die pot te graaien. Projectvoorstellen die voor steun in aanmerking willen komen,moeten voldoen aan enkele voor de handliggende criteria.

De oogst valt niet mee, blijkt uit een gisteren gepublicieerde evaluatie. Slechts zes van 24 voorgestelde projecten komen wat het Centraal Planbureau (CPB) betreft voor financiering in aanmerking. Verveende bijkomstgheid is dat vrijwel alle voorstellen die wel positief zijn onthaald - en ook de meeste van de vier twijfelgevallen - afkomstig zijn van overheidsinstellingen. Gemeenten, het UWV, het CWI, het Ministerie van Defensie, de universiteit in Wageningen, dat soort organisaties. Anders gezegd: kostbaar geld wordt door de overheid besteed aan projecten van diezelfde overheid. En uiteraard zijn er weer overheidsinstantes die beoordelen, controleren, evalueren en rapporteren of het allemaal wel in de haak is. Hou er toch mee op! Als een 'innovatieproject' bij de overheid zo hard nodig is, waarom dan niet gewoon geput uit de toch niet misselijke begrotingen, gemeenten, uitkeringsinstaties en ministeries als Sociale Zaken, Defensie of Verkeer en Waterstaat? Sowieso zijn initiatieven gedoemd te falen wanneer de ambtenarij ermee aan de haal gaat. Twinning (kent u het nog?), Dreamstart, Kennisdragers, Techno Starters, heel modern allemaal. Maar in de praktijk met miniem of zelfs nulkommanul resultaat. Waarschijnlijk werkt steun eerder averechts. Want net als vaak met ontwikkelingshulp het geval is, gaan de ontvangers van het geld zich vaak calculerend en afhankelijk in plaats van ondernemend en zelfstandig gedragen. Of ze raken gefrustreerd door het woud van regeltjes en de zwaar belastende administratie. Nogmaals: hou er mee op! Innovatie moet gewoon aan de markt, aan bedrijven worden overgelaten. Wendt de miljarden die aan allerlei vormen van steun worden besteed liever aan voor gerichte belastingverlaging. En snoei eens stevig in het overheidsapparaat. Van de energie en de dynamiek die dan vrijkomt, zou Nederland versteld staan. Gelet op de prognoses van verkiezinguitslag van volgend jaar, is er echter weinig perspectief op verbetering, helaas

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie