'Domme' curatoren frustreren overlevingskansen

Auteur: Jeroen Smit | 17-07-2006

'Domme' curatoren frustreren overlevingskansen
Dood- en doodzonde is het. Bedrijven die uitstel van betaling aanvragen, gaan bijna allemaal (95%) failliet. In ons land zijn de afgelopen acht jaar twee keer zoveel bedrijven failliet gegaan als in Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. In de VS daalde het aantal faillissementen zelfs met 30 procent. Het wordt tijd voor ondernemende curatoren en dat zijn meestal juist geen juristen (die hier nog steeds de dienst uitmaken).

Gingen in 2000 nog 3579 bedrijven failliet vorig jaar waren het er 6780. Natuurlijk speelde de matige economie een belangrijke rol. Maar zeker zo belangrijk is ons extreem ouderwetse faillissementsrecht (uit 1893), hierin staat het zo snel mogelijk uitponden van de boedel richting schuldeisers centraal. Al twintig jaar wordt gepoogd naar een systeem te gaan waarbij door de curator een serieuze poging wordt ondernomen om het bedrijf te redden.

De Commissie Kortmann doet na deze zomer opnieuw verwoede pogingen.Één probleem: van de tien (grote namen) leden zijn er negen vooral meester in de rechten. En ik vraag mij jusit af of het simpele feit dat curatoren in ons land meestal juristen zijn, nou niet een van de grootste problemen vormt. Juristen hebben, net als bankiers trouwens, de natuurlijke neiging om zoveel mogelijk risico's te vermijden. Ze spelen op zeker, ondernemen bij voorkeur niet, verdelen zo eerlijk mogelijk wat er over is (waarbij ze zichzelf als eerste betalen). In de Angelsaksische wereld is het daarom gebruikelijk dat accountants of mensen met kennis van bedrijfsvoering, die rol spelen. En dat is veel logischer, want zij zijn niet bang om zich ondernemend op te stellen. Zij spreken de taal van de ondernemer, begrijpen de problemen, kunnen de toekomstkansen van een onderneming beter inschatten. Ze durven een reorganisatieplan te maken, mensen te ontslaan, etc, etc.  Het MKB ('onze achterban zegt steeds: curatoren gaan de mist in met cijfers) vindt dit trouwens ook. Nog een probleem: één van de belangrijkste partners bij een modern faillissement zouden de banken moeten zijn. Die moeten een curator speelruimte geven. Maar die hebben helemaal geen zin in wat voor hervorming dan ook, ze lenen geld als er een een onderpand is en daar kan zelfs de curator in geval van surséance nu niet bij. Kortmann wil dit aanpakken. Maar misschien dat bankiers ook wat minder huiverig worden als er geen jurist maar een bedrijfseconomisch geschoolde, slimme, zakenman aan de andere kant van de tafel komt te zitten

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie