Commissaris moet de werkvloer op

Commissaris moet de werkvloer op

Auteur: Gastauteurs | 17-02-2009

Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers en Auke de Bos: De kloof tussen burger en bestuurder is groot, zo blijkt uit het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2008. Commissarissen moeten vaker de werkvloer op en actief de dialoog zoeken met stakeholders.

Wil een commissaris aangesloten blijven bij haar werknemers en de maatschappij, dan moet hij of zij doelbewust de communicatie met deze stakeholders aangaan.

Nationaal Commissarissen Onderzoek
Dit is een van de conclusies van het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2008. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek wordt jaarlijks door de Erasmus Universiteit Rotterdam uitgevoerd, in samenwerking met het Nederlands KennisCentrum voor Commissarissen. Het onderzoek richt zich op beursondernemingen, niet-beursondernemingen, familiebedrijven, zorginstellingen en woningbouwcorporaties.

In dit artikel wordt ingegaan op één vraag uit het onderzoek: Wat is het opleidingsniveau van de commissarissen en toezichthouders? Deze vraag is door 403 commissarissen en toezichthouders ingevuld. 72 procent van de commissarissen heeft wetenschappelijke onderwijs genoten (2007: 74 procent), 24 procent heeft hoger beroepsonderwijs gevolgd en 4 procent heeft middelbaar onderwijs afgerond. Het grootste deel van de commissarissen is dus universitair geschoold.

Het aandeel academisch opgeleide commissarissen verschilt binnen de verschillende sectoren. Bij de beursondernemingen hebben relatief de meeste commissarissen (87 procent) een universitaire opleiding, bij de woningbouwcorporaties relatief het minste aantal (63 procent). Bij de woningbouwcorporaties zitten relatief de meeste HBO-ers (34 procent) in de raad van toezicht.

Opvallend is dat de toezichthouders bij zorginstellingen en commissarissen bij familiebedrijven het dichtst de (gemiddeld hogere) opleidingssamenstelling van beursgenoteerde ondernemingen nadert. Voor de zorginstelling is dit verklaarbaar vanwege het feit dat ook de werknemers (artsen en verpleegkundigen) van zorginstellingen over algemeen hoger geschoold zullen zijn.


Kloof tussen toezicht en burger
Het gemiddeld hoge opleidingsniveau van bestuurders en ondernemers deed Van Hezewijk opmerken dat de kloof tussen bestuur en burger erg groot is (Nederlandse Elite krijgt aristocratische trekjes, Jos van Hezewijk 2006). Uitgaande van het feit dat de academici ten tijde van hun studie een kleine minderheid zijn van de bevolking, en nu wel een ruime meerderheid van het bestuur uitmaken, maakt dat de bestuurlijke elite een academische elite is.

Van Hezewijk concludeert dat dit nog niet betekent dat de belangen van de bevolking niet gelijk zouden kunnen lopen met die van de hoger opgeleiden in het bestuur, maar dat ze wel  van elkaar verschillen in cultuur en taalgebruik. Het zou daarom mogelijk zijn dat de leden van de RvC’s en RvT’s minder goed kunnen communiceren met - of op de hoogte zijn van - de behoeften in de maatschappij, maar ook van bijvoorbeeld werknemers die minder hoog opgeleid zijn.

Dialoog met andere stakeholders
Aan de andere kant zijn de gesprekspartners van de commissarissen, zoals bestuurders en commissarissen bij andere ondernemingen, extern deskundigen of vertegenwoordigers uit het openbaar bestuur (politiek) ook grotendeels academisch opgeleid. Dit maakt het lastig te diversificeren in het opleidingsniveau binnen RvC’s. Als alternatief zouden commissarissen regelmatig de ‘werkvloer’ op moeten en moeten ze actief de dialoog met andere stakeholders binnen de maatschappij aangaan. Alleen dan kan de RvC de belangen van alle relevante stakeholders vertegenwoordigen, maar bovendien zal dit de slagkracht en het innoverend vermogen van de  organisaties ten goede komen.

Dr. Mijntje Lückerath-Rovers is universitair docent Financiële Markten en Toezicht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Prof. dr. Auke de Bos is hoogleraar bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Lees ook:
> Jan Hommen: Commissaris in moeilijke tijden
> Commissariaat? Luizenbaan!
> Hoe beoordelen we de commissaris?
De dilemma's van de commissaris

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

great-societal-expectations07v.jpg

Great (societal) expectations

De consument legt de verantwoordelijkheid dat het goed gaat met mens, maatschappij en milieu in toenemende mate bij het bedrijfsleven, maar heeft niet zelden het idee dat bedrijven verzaken. Bedrijven wíllen rekenschap geven van de maatschappelijke effecten van hun handelen, maar het kost tact, geduld en gebruik van voelsprieten om de kloof tussen maatschappij en ondernemingen te slechten, schrijft Charles Honée.

lees artikel
Keuringsartsen07v.jpg

Achterstand UWV: meer keuringsartsen nodig

Terwijl het aantal arbeidsongeschikten in Nederland al jaren groeit, heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te weinig mankracht om de benodigde keuringen uit te voeren. Met de komst van COVID-19 is het probleem nog acuter geworden, schrijft Dirk Adema van elipsLife, gespecialiseerd in risicoverzekeringen voor werkgevers.

lees artikel
Impact-index2021v.jpg

Analyse Management Scope Corporate Impact Index 2021: Doorzettingsvermogen

Alliander is net als verleden jaar de winnaar van de Management Scope Corporate Impact Award, de prijs voor de onderneming met de grootste verwachte maatschappelijke impact in Nederland. De netwerkbeheerder laat zien hoe het met een flinke dosis doorzettingsvermogen lukt een weloverwogen maatschappelijke strategie vorm te geven.

lees artikel
facebook