Schaf eindelijk eens die verhuisbelasting af!

Auteur: Hans Crooijmans | 12-03-2007

Schaf eindelijk eens die verhuisbelasting af!

Een goede kennis kocht vorige week een huis in Amsterdam, vooral omdat hij zo, mede op verzoek van zijn werkgever, dichter bij zijn werk komt te wonen. Toch knaagt er iets: de 6 procent overdrachtsbelasting - in zijn geval zo'n 25.000 euro - die hij aan de fiscus moet afdragen.

De overdrachtsbelasting is waarschijnlijk de meest bizarre van alle overheidsheffingen. Een 'verhuisbelasting' en 'gelegaliseerde diefstal' wordt ze wel genoemd. Daar is geen woord van gelogen. Want de overdrachtsbelasting heeft geen fatsoenlijke rechtsgrond. En alleen al dat feit zou moeten volstaan om de belasting af te schaffen, meent de Leidse fiscaal jurist Yves Gassler, die vorig jaar op dit thema  promoveerde. De belasting wordt op een willekeurige manier opgelegd aan een willekeurige groep burgers (en bedrijven). Namelijk degenen die een bestaand pand kopen. (Wie een nieuwe woning aanschaft, hoeft geen overdrachtsbelasting te betalen). Het is ook geen zogeheten 'doelbelasting'. De 3,5 a 4 miljard euro overdrachtsbelasting die de overheid jaarlijks aftroggelt wordt niet aangewend om de omstandigheden van de huizenkopers te verbeteren. Nee, het geld vloeit gewoon in de algemene middelen. Er worden onder meer wegen van aangelegd, uitkeringen, wapens en ambtenaren van betaald. Voor huizenkopers zijn de (tien)duizenden euro's overdrachtsbelasting dus weggegooid geld. Ze moeten hopen dat hun woning dusdanig in waarde stijgt dat ze dat geld weer ooit zullen terugzien.

Kwalijk is ook dat de overdrachtsbelasting maatschappelijk gewenst gedrag frustreert. Anders gezegd: mensen denken vanwege de overdrachtsbelasting wel twee keer na voordat ze verhuizen. Ook als ze daardoor dichter bij hun werk kunnen wonen. De overdrachtsbelasting werkt zo filevorming en extra woonwerk-verkeer in de hand. En ze belemmert de doorstroming op de woningmarkt. Een verlaging van de extra kosten (o.a. overdrachtsbelasting) bij de aankoop van een huis met een procentpunt, zou volgens het Centraal Planbureau (CPB) in 8 procent meer transacties resulteren. Niet ten onrechte maken poltici in Den Haag zich druk over de marktverstorende werking en de onbeheersbaarheid van de hypotheekrenteaftrek. Maar over de absurde overdrachtsbelastig hoor je ze zelden of nooit. Ja, GroenLinks wilde er in 2001 een progressief belastingtarief tegenaan gooien en tegelijk de belasting laten betalen door de verkoper in plaats van door de koper. Om zo lagere prijzen te bewerkstelligen en tot een betere doorstroming op de huizenmarkt te komen. Het CPB maakte gehakt van deze redenering. Ach, iedereen met gezond verstand ziet we dat de overdrachtsbelasting een gedrocht is. Maar afschaffen? Nou nee, zei onlangs nog ex-minister Joop Wijn, want dat slaat een gat in de Rijskbegroting. De overheid is net een junkie. Ze is verslaafd geraakt aan het shot van miljarden euro's per jaar dat huizenkopers ten onrechte afdragen

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie