Jan Pronk, bedreiging voor Bos en kabinet

Auteur: Hans Crooijmans | 21-08-2007

Jan Pronk, bedreiging voor Bos en kabinet
Op 30 juni 2006 viel het kabinet Balkenende-II. Er kwam weliswaar meteen een nieuw kabinet, maar dat beperkte zich tot het indienen van een begroting en het uitschrijven van verkiezingen.

In januari lag er een vers regereerakkoord, daarna kwam de kabinetsformatie, gevolgd door de ´honderd dagen´. Toen was er een debat over die honderd dagen en daarop brak het zomerreces aan. Het is nu bijna eind augustus en als we de premier beluisteren wordt het Prinsjesdag voordat we weten via welk beleid en maatregelen zijn vierde kabinet het land gaat regeren.


Niet dat het voor de Nederlandse economie veel uitmaakt. De groeicijfers waren het afgelopen jaar florissant, de export bloeit, bedrijven hebben tienduizenden vacatures openstaan. Ook voor de rest van het jaar rekent het CPB op een gezonde groei en geringe inflatie.

Een bewindsploeg die niks doet, dat heeft eigenlijk wel wat. In elk geval worden sociaal-economische hervormingen die de vorige kabinetten-Balkenende doorvoerden niet teruggedraaid. En dat is al heel wat waard.


Zo zal het waarschijnlijk niet blijven. Want het zit er dik in dat bij een van de grootste regeringspartijen binnenkort een andere wind gaat waaien. De Partij van de Arbeid kiest immers een nieuwe voorzitter. De kandidatenlijst is nog niet compleet, maar het staat vrijwel vast dat Jan Pronk verkozen wordt voor die baan.


Onder zijn voorgangers Ruud Vreeman, Ruud Koole en Michiel van Hulten was de partijvoorzitter niet bepaald een machtsfactor. Met Pronk aan het roer krijgt de in Amsterdam zetelende partij weer een volwaardig tegenspeler van de PvdA-bewindslieden en -parlementariers in Den Haag.
Pronk is namelijk van plan zich nadrukkelijk te bemoeien met de politieke koers.


Zijn boodschap in de interviews die hij de voorbije dagen gaf is duidelijk: De PvdA dient flink op te schuiven naar links. Pronk vindt onder meer dat ‘de ongelijkheid in de maatschappij' - hij denkt daarbij met name aan de inkomensverschillen - veel te groot is geworden. En dat de ‘uitwassen van het kapitalisme' moeten worden aangepakt. Nederland is een van de meest genivelleerde landen ter wereld. Maar als het aan Pronk ligt mogen de belastingen voor middeninkomens wel omhoog - bij de hoogstbetaalden valt in absolute bedragen onvoldoende te halen - terwille van het uit de jaren '60 stammende idee van een 'maakbare samenleving'.


Het zit er dik in dat de door Pronk bepleite politieke lijn op het PvdA-partijcongres van 6 oktober de overhand krijgt. Al was het maar om niet nog meer aanhang kwijt te raken. Volgens opiniepeilingen beroven SP en GroenLinks de PvdA rap van zijn electoraat.


Een links reveil zoals Pronk dat voorstaat, is slecht nieuws voor politiek leider Wouter Bos, die een 'moderne' PvdA voorstaat. Een ruk naar links van de partij betekent ook dat de vice-premier Bos en diens PvdA-collega's in het kabinet onder druk komen te staan. Met het oog op de voor de PvdA slechte peilingen zullen CDA en ChristenUnie weinig genegen zijn akkoord te gaan met Pronkiaanse beleidsmaatregelen. Krijgen de PvdA-bewindslieden niks voor elkaar, dan is het wachten op de gelegenheid die de partij aangrijpt om ze uit het kabinet te halen.
Hoe sterker Pronk en zijn aanhang zich profileren, des te goter dus de kans dat Balkenende-IV de eindstreep niet haalt. Maar of dat erg is, gelet op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar?

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie