Rutte houdt ouderen voor de gek

Auteur: Mathijs Bouman | 17-10-2006

Rutte houdt ouderen voor de gek
Jokken mag niet, Mark. Maar je laat ze toch gewoon op je website staan, die leugentjes over de AOW. Dat heeft zo'n leuke, liberale jongen toch niet nodig.

'Ouderen hoeven niet mee te betalen aan hun eigen AOW. Dat hebben ze hun hele leven al gedaan; en we laten mensen niet twee keer betalen. De AOW wordt niet gefiscaliseerd.' Het is heldere taal die VVD-lijsttrekker Mark Rutte op de website van de VVD heeft geplaatst. En een duidelijke sneer naar Wouter Bos die zichzelf deze zomer goedgericht in de eigen voet schoot met een onhandig gepresenteerd voorstel om de rijkere pensionado's mee te laten betalen aan de AOW.

Natuurlijk mag Rutte tijdens de campagne de hak van zijn gaatjesschoen diep in deze vleeswond van de PvdA zetten. Maar dan wel graag met enig respect voor de waarheid. In het citaat staan alleen maar onwaarheden. En wat het nog erger maakt is dat Rutte zich al weken lang in het openbaar van precies dezelfde tekst bedient. Hij beweert twee dingen. Ten eerste: 'Ouderen hoeven niet mee te betalen aan hun eigen AOW.(...) De AOW wordt niet gefiscaliseerd.'. Met andere woorden geen Nederlandse burger van 65 jaar of ouder betaalt mee aan de AOW. Een aperte onwaarheid, want iedere burger die belasting betaalt, betaalt mee aan de AOW. Ongeveer een vijfde van de AOW wordt immers niet uit de AOW-premie bekostigd, maar uit de algemene middelen. In 1998 stemde de het Parlement in met een wetsvoorstel van toenmalig minister van Sociale Zaken Ad Melkert, om de AOW-premie aan een maximum van 18,25 procent van het bruto loon te binden. Het ontbrekende deel van de AOW-uitkering wordt sindsdien gewoon uit de algemene middelen betaald. Met belastingeld, dus. Ook dat van gepensioneerden. Met andere woorden: de AOW is de facto in 1998 (met de VVD in de regering) gefiscaliseerd. Dan stelling twee: 'Dat hebben ze hun hele leven al gedaan; en we laten mensen niet twee keer betalen.' Kromme tenen en plaatsvervangende schaamte over dit staatje populisme. Hoezo twee keer betalen? Het hele probleem is nu juist dat de gepensioneerde babyboomers niet eens één keer volledig betaald hebben. Ze betaalden via hun premieafdracht de AOW voor hun ouders (waarvan er relatief weinig waren en die relatief jong stierven), en besloten zelf weinig kinderen op aarde te zetten. Je hebt geen rekenmachine nodig om te zien dat die betaalde AOW-premie veel lager was dan de totale AOW-uitkering die de babyboomers zelf zullen opmaken. Ze nu een bijdrage vragen heeft niets met 'twee keer laten betalen' te maken. Sterker: als ze niet meebetalen zullen hun kinderen dubbel betalen, want de bijdrage aan de AOW die Rutte impliciet van de jongeren vraagt is veel hoger dan de AOW-uitkering die zij zelf ooit zullen ontvangen.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie