Mark Rutte deugt niet als VVD-leider

Auteur: Hans Crooijmans | 27-02-2007

Mark Rutte deugt niet als VVD-leider

Voormalig minister Pieter Winsemius twijfelft sterk aan Mark Rutte, zegt hij in Nieuwe Revu. Terecht, want Rutte wil niets leren van het verleden en van zijn illustere voorgangers Wiegel en Bolkestein.

Nieuws op de VVD-website!, gisteravond. Mark Rutte gaat donderdag in de Tweede Kamer moties indienen over de abortus en euthanasie. 'De teksten in het regeerakkoord op deze terreinen verontrusten mij zeer. Dit kabinet doet een stap terug', verklaart Rutte. Tja, denk je dan, is dat nou het belangrijkste waarover de leider van deze grote oppositiepartij zich druk maakt? Bovendien valt het wel mee met die 'stap terug'. De achterban van de ChristenUnie heeft bijvoorbeeld veel meer recht van spreken als ze klaagt dat er weinig of niks verandert aan de huidige abortus- en euthanasiepraktijk.

Het interview van Nieuwe Revu met Pieter Winsemius had al vorige week plaats, maar de moties onderstrepen diens gelijk: Rutte komt tekort als VVD-leider. Althans, het ligt zeer voor de hand dat de VVD met hem aan het roer de komende jaren steeds meer kiezers zal kwijtraken. Belangrijkste reden daarvoor is dat de partij de beginletter van haar naam - Volkspartij - niet waarmaakt. Rutte onderscheidt zich namelijk nauwelijks van de overheersende linksliberale stroming in D66, GroenLinks en, in iets mindere mate, de PvdA. De vertegenwoordigers van die stroming venten de zegeningen uit van zo groot mogelijke individuele vrijheden, laagdrempelige immigratie, multiculturalisme en globalisering. Maar ze hebben er geen oog voor - misschien omdat ze verblind zijn door hun eigen comfortabele sociaal-economische positie, misschien omdat ze zich moreel superieur wanen - dat brede lagen van de bevolking die 'verworvenheden' als bedreigend ervaren. Hans Wiegel en, vooral, Frits Bolkestein voelden wat er onder- en bovenhuids speelde bij 'de mensen in het land' veel beter aan. Die zouden ook nooit van hun leven hebben geroepen dat de VVD het kabinet 'niet hard zal gaan aanvalllen' en dat ze 'onnodige kritiek graag aan andere oppositiepartijen overlaat'. Rutte's ' liberale geluid' doet al te veel denken aan dat van zijn gesneefde voorganger en Fortuyn-ontkenner Hans Dijkstal. Heel illustratief was zijn optreden toen de PVV van Geert Wilders vraagtekens plaatste bij de dubbele nationaliteit van twee staatssecretarissen. In plaats van een fundamentele discussie te voeren of het wel wenselijk is dat iemand in 's lands regering twee nationaliteiten op nahoudt - iets wat Bolkestein ongetwijfeld zou hebben gedaan - schaarde Rutte zich direct in het kamp dat zo'n debat al bij voorbaat als onfatsoenlijk en daarmee taboe verklaarde. Nee, Rutte maakt zich liever druk over zoiets triviaals als het homohuwelijk dan dat hij zich duidelijk uitlaat over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie of, dichter bij huis, een harde aanpak van criminaliteit, verloedering en onveiligheid. 'Ik mis een onderscheidend verhaal', zegt Winsemius over Rutte. Nog een geluk voor de VVD dat de PVV van Wilders niet meedoet aan de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie