President Bush voor alternatieve energie

President Bush voor alternatieve energie
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. President Bush die de grote olieconsumptie altijd een Amerikaans voorrecht noemde, wil opeens vol in de alternatieve energie. Genoemde reden: Amerika wil 70 % minder olie uit het onstabiele Midden Oosten importeren in 2025. Maar de echte reden is te lezen in een rapport van zijn eigen ministerie van Energie. Maar dat wordt goed verborgen gehouden. De Scopist heeft het rapport wel te pakken gekregen.
Begin 2005 verscheen een studie van het Amerikaanse ministerie van energie naar de enorme gevolgen van de komende top in de wereldwijde olieproductie. Deze top, meestal omschreven met het begrip Peakoil, wordt verwacht tussen 2010 en 2015. De belangrijkste conclusie, we moeten meer dan 10 jaar voor die piek wordt bereikt grootschalig omschakelen op alternatieven.
'The peaking of world oil production presents the U.S. and the world with an unprecedented risk management problem. As peaking is approached, liquid fuel prices and price volatility will increase dramatically, and, without timely mitigation, the economic, social, and political costs will be unprecedented. Viable mitigation options exist on both the supply and demand sides, but to have substantial impact, they must be initiated more than a decade in advance of peaking.' Er moet dus minstens 10 jaar van tevoren worden begonnen met de omschakeling naar alternatieve energiebronnen. Gebeurt dit pas als de wereld geconfronteerd wordt met Peakoil dan is de economische schade volgens auteur Robert L. Hirsch niet te overzien. Ondanks het belang van het rapport en het feit dat het in opdracht en met geld van de Amerikaanse overheid is betaald is het vreemd genoeg op geen enkele officiële website terug te vinden. Alleen underground sites hebben het rapport oneline gezet. Voor wie het 144 pagina grote rapport iets te uitgebreid vindt is er goed nieuws. Voor The Atlantic Council heeft Hirsch een goede samenvatting geschreven. De conclusies uit dit rapport lijken dus de ware drijfveer achter de woorden van Bush. Maar als het om olie gaat krijgen we alleen het ware verhaal te horen als iemand per ongeluk zijn mond voorbij praat, zoals neo conservatief en huidige president van de Wereldbank overkwam: 'Let's look at it simply. The most important difference between North Korea and is that economically, we just had no choice in . The country swims on a sea of oil.
facebook