Fitna: loze paniek om overbodige film

Auteur: Hans Crooijmans | 27-03-2008

Fitna: loze paniek om overbodige film

Aan Geert Wilders is geen groot filmtalent verloren gegaan. Toch zouden veel filmmakers stiekem wensen dat hun werk net zo veel publiciteit en bekijks zou trekken als Wilders ‘Fitna'. De website die de film vertoonde liep donderdagavond vast, maar gelukkig had ik toen al meer dan driekwart gezien.

Je hoeft de rest niet te kennen om tot de conclusie te komen dat Wilders geen zwaar beledigend of extremistisch product heeft vervaardigd. Desondanks is het goed mogelijk dat er de komende dagen in diverse islamitische landen weer vele duizenden de straat op zullen gaan - daartoe niet zelden van hogerhand aangespoord - om hun afkeer kenbaar te maken. Veel Nederlandse bedrijven die in zulke landen opereren zullen voorzichtigheidshalve hun rampenscenario's uit de kast halen.

Gestoorden en godsdienstfanaten lopen overal rond. God (of in dit geval: Allah) weet wat die types nu weer in hun hoofd halen. Maar de volgens sommige islamkenners ronduit softe Wildersfilm kan nooit een legitimatie zijn voor tegen Nederlanders of Nederlandse bedrijven gerichte wandaden.

Daarmee rijst de vraag waarom werkgeversclubs VNO-NCW en MKB Nederland - net als premier Balkenende en minister van Buitenlandse Zaken Verhagen - vooraf zo'n hoge toon hebben aangeslagen. Bernard Wientjes van VNO-NCW vreesde begin maart voor de ‘grote risico's' voor het bedrijfsleven'. De film zou belangen van Nederlandse ondernemingen schaden en de sfeer op de werkvloer verzieken. De premier schermde zelfs met de mare dat KLM-personeel met angst in een vliegtuig naar bepaalde islamitische landen zou stappen. En o ja, de de film zou mogelijk leiden tot verhevigde strijd in Afghanistan en (extra) dodelijke slachtoffers onder de daar gelegerde Nederlandse militairen. Hoe verzin je het allemaal!

Na de vertoning van de overigens volstrekt overbodige Fitna - dat er uit naam van islam allerlei terreuracties worden gepleegd en dat de moslimwereld er soms verderfelijke praktijken op nahoudt wisten we wel - zou het Balkenende, Verhagen en Wientjes passen excuses te maken voor de schrik en paniek die zijzelf zaaiden. Hun houding vormde voor de islamitische wereld waarschijnlijk eerder een aansporing dan een rem om tot actie over te gaan.
Sowieso zou het kopstukken in het bedrijfsleven (en de politiek) sieren wanneer ze zich heldhaftiger zouden opstellen bij de verdediging van fundamentele westerse waarden. En niet direct in een kramp te schieten als er in wordt gedreigd met een nauwelijks serieus te nemen boycot of aanslagen. Het voorbeeld van de Denen illustreert dat protesten en boycots vanzelf wel ophouden als duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat er niet wordt gezwicht voor chantage.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie