Goed bestuur

Goed bestuur 2022

De pijler: Goed bestuur

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

De manier waarop organisaties hun governance vormgeven, bepaalt voor een belangrijk deel hun invloed op de maatschappij. In hoeverre volgen organisaties de code? En hoe zit het met de koppeling van targets op het gebied van duurzaamheid aan bonussen en andere vormen van belonen? Maar tot de pijler goed bestuur hoort bijvoorbeeld ook het criterium diversiteit. Zo wordt er onder meer gekeken naar de samenstelling van raad van bestuur en raad van commissarissen.

facebook