Werkgeverschap

Werkgeverschap 2022

De pijler: Werkgeverschap

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Binnen de pijler goed werkgeverschap wordt gekeken naar werknemerstevredenheid, het percentage vrouwelijke managers in de organisatie, winstdeling en beloning (ten opzichte van de ceo). Uit de resultaten van de ranking wordt duidelijk dat er een positieve correlatie is tussen goed werkgeverschap en de toekomstige waarde van de onderneming in de toekomst. Bedrijven die hoog scoren in de pijler werkgeverschap doen dat ook in de pijler financiële gezondheid, waar we onder andere omzetgroei, winstgevendheid en toekomstige waardering van het bedrijf in kaart brengen.

facebook