Ordina N.V.

Hier vindt u informatie over Ordina N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: ORDI (Smallcap)
  • Hoofdkantoor Ordina: Ringwade 1, 3439 LM NIEUWEGEIN
  • Ordina komt van het Franse woord ‘ordinateur’: computer
  • Ordina is in 1987 op de Amsterdamse beurs geïntroduceerd
  • Ordina heeft 3.330 medewerkers in dienst
  • Omzet Ordina 2011 € 426,4 miljoen. Netto verlies Ordina 2011 € 15,8 miljoen
  • Omzet Ordina 2010 € 455,9 miljoen. Netto verlies Ordina 2010 € 7,0 miljoen

Over Ordina

Als kennisleverancier in business en ICT helpt Ordina om verbetering en vernieuwing bij klanten te realiseren. ICT-expertise wordt gecombineerd met kennis van bedrijfsprocessen,lokale vraagstukken en –markten. Door deze combinatie worden strategische doelstellingen geformuleerd, maatschappelijke vraagstukken opgelost en waarde gecreëerd.

Ordina houdt zich voornamelijk bezig in vier sectoren:

-         Financiële markt; samen met klant zorgen voor transparantie en zorgplicht, veranderend klantengedrag in kaart brengen en de verschuiving van de distributiemix duiden.

-         Publieke sector; er ontstaat een andere rolverdeling tussen de overheid en burgers. Ordina zorgt voor administratieve lastenverlichting, verlaging van de kosten en handhaving van de regels.

-         Zorg; Ordina richt zich in deze sector op kwaliteitverbetering van de ondersteunende processen,  kostenbeheersing en slagvaardig opereren.

-         Industrie; is een veranderende sector. Ordina richt zich op handel, transport, energie en telecom.

Ordina beschikt niet altijd over de noodzakelijke kennis. Op die momenten wordt er een samenwerking met een andere partij gezocht, bijvoorbeeld in de vorm van een alliantie.

Ordina is sinds 1973 gevestigd in Nederland, in eerste instantie als een dochteronderneming van het Franse Ordina. In 1983 nam SG2 het Franse Ordina over. Een aantal jaar later zorgde een management buy-out voor een onafhankelijk en zelfstandig Nederlands Ordina.

 

Organisatiestructuur Ordina

De commerciële en operationele activiteiten van Ordina zijn in handen van de Raad van Bestuur, waarvan Stephan Breedveld de bestuursvoorzitter is. Ook zijn de leden van de raad van bestuur verantwoordelijk voor de activiteiten in België.

Operationeel en strategisch toezicht op de raad van bestuur, valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen. De RvC staat onder voorzitterschap van Johan van der Werff.

Commissarissen worden voor een periode van 4 jaren benoemd en aangesteld door Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Interviews Ordina

Hilde Mulder (Ordina): ‘De <i>information overload</i> valt me nog mee’

Hilde Mulder (Ordina): ‘De information overload valt me nog mee’

Wat is de impact van de coronacrisis op de governance van bedrijven? Over die vraag spreekt Jesse Thiel, country manager Benelux van Diligent, in deze serie interviews met company secretaries en general counsels. Deze keer: Hilde Mulder, general counsel en compliance officer van IT-bedrijf Ordina. ‘Met hulp van technologie kunnen we net zo productief of zelfs productiever zijn dan voorheen.’

Meer Interviews Ordina

Bestuurders in het nieuws

facebook