Triodos Bank N.V.

Hier vindt u informatie over Triodos Bank N.V. en zijn functionarissen.

  • Triodos Bank is opgericht in 1980
  • Triodos Bank heeft zo'n 1600 werknemers
  • Adres hoofdkantoor Triodos Bank: Utrechtseweg 44, 3704 HD ZEIST

Over Triodos Bank

Voor Triodos Bank zijn de kernbegrippen “maatschappelijk verantwoord ondernemen” en “duurzame samenleving” leidend in de gehele bedrijfsvoering. Triodos doet daardoor alleen zaken (financiering e.d.) met bedrijven en instellingen die een gezond milieu en natuur (bijvoorbeeld recycling bedrijven) en een sociale economie (bijvoorbeeld Fair Trade bedrijven) nastreven. De funding van de bank wordt verzorgd door beleggers en spaarders die dezelfde kernbegrippen waarderen.

Triodos verbindt ook. Haar spaarders worden verbonden met ondernemers en bedrijven die werkelijk een betere wereld nastreven. Ook educatieve, artistieke en religieuze instellingen kunnen daartoe behoren.

Het duurzame bankieren van Triodos is op drie pijlers gebaseerd:

  • Duurzame dienstverlening; aanbieden van bancaire producten en diensten aan duurzame instellingen
  • Productvernieuwing; Triodos wil haar idealen waarmaken door vernieuwende en duurzame (beleggings)producten aan te bieden
  • Opinieleider; het leiden en stimuleren van de discussie omtrent duurzaam bankieren en een duurzame samenleving


Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland (Zeist), België (Brussel), het Verenigd Koninkrijk (Bristol), Spanje (Madrid) en Duitsland (Frankfurt). Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland.

Organisatiestructuur Triodos Bank

Om de identiteit en missie van Triodos Bank te bewaken heeft Triodos 3 bestuursorganen. Het beheer van de aandelen Triodos bank NV is ondergebracht in SAAT - Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank. Max Rutgers van Rozenburg is de voorzitter van SAAT.

Naast SAAT heeft Triodos een raad van commissarissen. De raad van commissarissen houdt toezicht op de operationele zaken onder verantwoordelijkheid van de directie. De Raad van commissarissen staat de directie tevens adviserend terzijde. Nieuwe leden van de RvC worden voorgedragen door de commissarissen zelf. De AvA van Triodos benoemd nieuwe commissarissen.

Het derde bestuursorgaan is de directie onder leiding van de CEO. De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en het uitvoeren van het Triodos beleid. De directieleden worden benoemd door de raad van commissarissen.

Interviews Triodos Bank

De eerste 100 dagen als cfo van Triodos Bank

De eerste 100 dagen als cfo van Triodos Bank

Over zijn eerste honderd dagen als cfo van Triodos Bank zegt Kees van Kalveen: ‘De focus op impact heeft mijn functie én mijn werkplezier verbreed.’

Meer Interviews Triodos Bank

Over Triodos Bank

Voor Triodos Bank zijn de kernbegrippen “maatschappelijk verantwoord ondernemen” en “duurzame samenleving” leidend in de gehele bedrijfsvoering. Triodos doet daardoor alleen zaken (financiering e.d.) met bedrijven en instellingen die een gezond milieu en natuur (bijvoorbeeld recycling bedrijven) en een sociale economie (bijvoorbeeld Fair Trade bedrijven) nastreven. De funding van de bank wordt verzorgd door beleggers en spaarders die dezelfde kernbegrippen waarderen.

Triodos verbindt ook. Haar spaarders worden verbonden met ondernemers en bedrijven die werkelijk een betere wereld nastreven. Ook educatieve, artistieke en religieuze instellingen kunnen daartoe behoren.

Het duurzame bankieren van Triodos is op drie pijlers gebaseerd:

  • Duurzame dienstverlening; aanbieden van bancaire producten en diensten aan duurzame instellingen
  • Productvernieuwing; Triodos wil haar idealen waarmaken door vernieuwende en duurzame (beleggings)producten aan te bieden
  • Opinieleider; het leiden en stimuleren van de discussie omtrent duurzaam bankieren en een duurzame samenleving


Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland (Zeist), België (Brussel), het Verenigd Koninkrijk (Bristol), Spanje (Madrid) en Duitsland (Frankfurt). Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland.

Organisatiestructuur Triodos Bank

Om de identiteit en missie van Triodos Bank te bewaken heeft Triodos 3 bestuursorganen. Het beheer van de aandelen Triodos bank NV is ondergebracht in SAAT - Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank. Max Rutgers van Rozenburg is de voorzitter van SAAT.

Naast SAAT heeft Triodos een raad van commissarissen. De raad van commissarissen houdt toezicht op de operationele zaken onder verantwoordelijkheid van de directie. De Raad van commissarissen staat de directie tevens adviserend terzijde. Nieuwe leden van de RvC worden voorgedragen door de commissarissen zelf. De AvA van Triodos benoemd nieuwe commissarissen.

Het derde bestuursorgaan is de directie onder leiding van de CEO. De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en het uitvoeren van het Triodos beleid. De directieleden worden benoemd door de raad van commissarissen.

Bestuurders Triodos Bank in het nieuws

facebook