De nevenfunctie van Manon van Beek

De nevenfunctie van Manon van Beek

06-05-2020 | Interviewer: Gert van der Houwen | Auteur: Angelo van Leemput | Beeld: Maartje Geels

In deze rubriek vertellen bestuurders en commissarissen over een bijzondere nevenfunctie die zij vervullen. Manon van Beek is ceo van TenneT en ook voorzitter van de raad van toezicht van kanker.nl.

Hoe is deze nevenfunctie op uw pad gekomen? 
‘Ik ben een jaar of zes geleden benaderd, toen ik nog directeur was van organisatieadviesbureau Accenture. Daar was ik volop bezig met digitale transformaties en ik denk dat mijn expertise op dat gebied gewenst was bij het uitbouwen van kanker.nl. Toen ik gevraagd werd, heb ik geen moment getwijfeld. Ik heb direct ja gezegd. Het was een keuze vanuit mijn hart.’  


Waarom gaat het onderwerp kanker u aan het hart?
‘Dat is deels persoonlijk. Ik heb in mijn eerste studiejaar in Amsterdam mijn beste vriendin Sofie verloren aan kanker. Dat heeft natuurlijk enorme impact gehad. Ik dacht vrolijk het studentenleven in te duiken en dan gebeurt er zoiets. Ik ben me sindsdien altijd bewust van de kwetsbaarheid van het leven. Verder word ik als mens gedreven door grote maatschappelijke vraagstukken. De transities en transformaties die daarbij nodig zijn, lopen als een interessante rode draad door mijn leven. Niet alleen bij TenneT, maar ook bij kanker.nl.’ 

Waar bent u trots op? 
‘Kanker.nl loopt voorop op het gebied van online patiënten- en consumenteninformatievoorziening. We informeren miljoenen mensen en we verbinden lotgenoten in onze community. Online informeren en online verbinden worden steeds belangrijker. Dat is in deze tijden van corona wel weer bewezen.’ 

Wat is uw grootste uitdaging bij kanker.nl? 
‘Er is nog veel te winnen op het vlak van samenwerking. Er zit veel kennis bij ziekenhuizen, wetenschappers, zorgverleners, fondsenwervers en patiënten. Het potentieel is gigantisch. Wat ik de afgelopen jaren echter heb gemerkt, is dat het nogal een uitdaging is al die partijen dichter tot elkaar te laten komen. Er is sprake van een complex stelsel aan krachten, en dat stelsel verbinden is een delicaat proces. Het grotere doel wordt weleens uit het oog verloren. Er zijn vaak discussies over taakafbakening. Dat vind ik wel eens jammer.’ 

Wat probeert u persoonlijk toe te voegen? 
‘Ik ga altijd uit van wat ons bindt. We kunnen heel lang praten over de verschillen, maar dat schiet niet op. Verder zie ik het als mijn taak als voorzitter om zakelijk en open naar de vraagstukken te kijken. Als ceo ben ik eraan gewend problemen te benoemen, vast te pakken en op te lossen. Pragmatisch en actiegericht. Maar een heel directe aanpak blijkt in deze wereld niet altijd de snelste manier. Soms moet het stapje voor stapje. Ik probeer altijd naar het hogere belang te kijken. Dat hogere belang is: kanker de wereld uit helpen en daar waar dat niet lukt de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk houden.’ 

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 05 2020.

Manon van Beek

Geïnterviewd: Manon van Beek

  • > Voorzitter raad van bestuur en CEO   TenneT Holding
  • > Commissaris (voorzitter)   TenneT TSO GmbH
  • > Member board   TenneT Verwaltungs GmbH
  • > Bestuurslid   De Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK)
  • > Council   Thinktank Agora Energiewende
  • > Voorzitter raad van toezicht   Stichting kanker.nl
  • > Voorzitter bestuur   Stichting Refugee Talent Hub
  • > Voorzitter stichtingsbestuur   Giving Back
Gert van der Houwen

Interviewer: Gert van der Houwen

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Meer interviews

magazines_artikelen/Hofste-audit05v.jpg

Petri Hofsté: 'Auditcommissie moet traditionele financiële focus verbreden'

Auditcommissies moeten helpen bij een herwaardering van weerstandsvermogen en liquiditeitsrisico’s, bepleit viervoudig voorzitter Petri Hofsté. Tegelijkertijd moet de auditcommissie de financiële focus verbreden naar maatschappelijke waardecreatie. Challengen hoort er natuurlijk ook bij. ‘Dat kan best irritant gevonden worden.’

lees artikel
magazines_artikelen/Scieszka05v.jpg

Roman Scieszka (FrieslandCampina) over efficiency in de supply chain

Sinds zijn aantreden bij zuivelcoöperatie FrieslandCampina zoekt Roman Scieszka naar verbeteringen binnen de supply chain, want zelfs de kleinste aanpassingen hebben grote impact op efficiëntere productie en verduurzaming. Zijn visie staat de wendbaarheid niet in de weg: ‘Toen het Suezkanaal was geblokkeerd, konden we de alternatieve route meteen uit de lade pakken.’

lees artikel
magazines_artikelen/Rintel05v.jpg

Marjan Rintel (NS): 'Het is continu presteren'

Ze trad aan tijdens ‘de diepste crisis ooit’ voor haar bedrijf. Toch wilde president-directeur Marjan Rintel van de Nederlandse Spoorwegen niet meteen voor steun aankloppen bij aandeelhouder de Nederlandse staat. Ze beraadt zich nu op hoe NS mensen terug in de trein krijgt en hoe het treinbedrijf weer financieel gezond wordt. ‘We moeten de eigen broek ophouden.’

lees artikel
Management Scope

Geïnteresseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan
facebook