Trude Maas, toezichthouder Bernard van Leer Foundation

Trude Maas, toezichthouder Bernard van Leer Foundation
Veel bestuurders hebben naast een drukke baan een nevenfunctie bij een goed doel of culturele instelling. Management Scope ging op zoek naar hun drijfveren. Dit keer: Trude Maas, beroepscommissaris en voorzitter van de raad van toezicht van de Bernard van Leer Foundation.

Foundations zijn met name een Amerikaans fenomeen. In 1911 stelde de Amerikaanse staalbaron Andrew Carnegie een vermogen beschikbaar aan een stichting met als doel ‘het vergroten en verspreiden van kennis'. Sindsdien zijn er nog vele andere foundationsgesticht. In Nederland werd in 1949 de Bernard van Leer Foundation opgericht. Trude Maas houdt er als voorzitter van de Board of Trustees toezicht.


‘Foundations wijken af van andere organisaties omdat ze zelf niet actief zijn in het veld. Onze foundation ontwikkelt gericht een programma en zoekt vervolgens naar geschikte partners om dat gezamenlijk uit te werken,' aldus Trude Maas. ‘Wij zijn niet een organisatie waar je je kunt melden met een plannetje.' De Bernard van Leer Foundation is over de hele wereld actief om ontwikkelingsmogelijkheden van jonge kinderen veilig te stellen. In Afrika worden jonge aids-slachtoffers geholpen en in Thailand financiert de foundation de ontwikkeling van lesprogramma's. Bij de Verenigde Naties is er in het verleden gelobbyd voor het vastleggen van de Rechten van het kind.


Ook actief in Nederland
Maar de foundation is ook actief op plaatsen waar je het minder verwacht, zoals in Nederland. ‘Voor een dubbeltje kun je misschien meer bereiken in Afrika dan hier. Maar daar staat tegenover dat er in Nederland geld wat er wel is, niet wordt uitgegeven. Integendeel, er wordt op onderwijs bespaard en kinderen staan nergens hoog op de agenda. De deelname aan kinderopvang neemt toe, maar de kwaliteit ervan neemt af. Jaren geleden is de opleiding tot kleuterleidster opgeheven "omdat dit geen specialiteit is". Dit gebeurde zonder enig protest of ophef.'


Jonge kinderen en geweld
Ook in rijke landen is bijvoorbeeld geweld tegen jonge kinderen nog maar kort een punt van zorg. De ondergeschoven positie van het kind in Nederland gaat Maas zeer aan het hart: ‘Als sociaaldemocraat vind ik dat er zoveel mogelijk voor gezorgd moet worden dat het niet uitmaakt in welk zeepkistje je geboren wordt. In Nederland is dit echter niet het geval. Zo hebben de kinderen van veel migranten een taalachterstand, maar aan dat probleem wordt nog steeds te weinig aandacht besteed. Terwijl een kind dat nooit meer inhaalt.'

Lezen en schrijven
Trude Maas bewoog zich in haar leven zowel in het bedrijfsleven als in de politiek. Haar bestuurswerk bij de Bernard van Leer Foundation is echter toch weer anders. ‘Bij een foundation bevind je je in een uitdelende positie, en dat houdt je niet altijd wakker. Je ego wordt gestreeld, terwijl je partners recht door je heen kijken naar je rechterkontzak. Wij willen echter geen partner zijn die tot in de eeuwigheid financiële steun geeft. Ons geld zien wij meer als een kontje.'


Peetvader Corporate Responsibility
De oprichter, Bernard van Leer, is volgens Trude Maas de peetvader van Corporate Responsibility. Wat haar betreft kan het Nederlandse bedrijfsleven een voorbeeld aan de Joods-Nederlandse zakenman nemen. ‘In de maatschappelijke discussie over talent hoor ik nooit de stem van het bedrijfsleven, met uitzondering van de discussie over meer vrouwen aan de top.


Bedrijf en maatschappij
Maar veel maatschappelijke problemen raken ook het bedrijfsleven. Ik zie veel kinderen van immigranten werken bij Albert Heijn en de Hema, dus het is in het belang van die bedrijven dat zij goed kunnen lezen en schrijven. Bedrijven komen er bij mij niet mee weg door te zeggen dat zij daarvoor geen maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.'


Lees ook:
> Liever Live Aid dan Live Earth
> Rondetafel met drie topvrouwen over hun loopbaanstrategie
> Vier succesfactoren om wereldwijd succesvol te zijn
> Businessplan voor Nederland
> Biografie Trude Maas

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 30-11--0001

facebook