Trude Maas-de Brouwer

Geen recente functie bekend bij de redactie

Trude Maas-de Brouwer

Persoonlijk

Naam: Drs. Trude Maas-de Brouwer

Geboortejaar: 1946

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Trude Maas-de Brouwer

2015 - heden Geen recente functie bekend bij de redactie

Loopbaan Trude Maas-de Brouwer

2003 - 2015 Commissaris, Arbo Unie
2001 - 2014 Commissaris (voorzitter), Philips Electronics Nederland
2001 - 2013 Commissaris (vice-voorzitter), Schiphol Group
2000 - 2010 Commissaris, ABN Amro
2002 - 2009 Lid Raad van Commissarissen, Twynstra Gudde
2007 - 2007 Lid interim partijbestuur, PvdA
2002 - 2007 Lid Eerste Kamer, Nederlandse Staat
2001 - 2007 President, Hay Vision Society
1998 - 2001 Business Developer, Hay Business Consultants
1998 - 1999 Lid Eerste Kamer, Nederlandse Staat
1997 - 1998 Lid Raad van Bestuur, Origin Services NL
1996 - 1997 Directielid, Origin Services NL
1988 - 1996 Directeur diverse werkgroepen, BSO
1971 - 1988 diverse functies o.a. adjunct directeur, CITO

Opleiding Trude Maas-de Brouwer

Diverse postdoctorale cursussen
tot 1971 Algemene Taalwetenschappen, Universiteit van Utrecht, Doctoraal

Overige vermeldingen


Voormalige nevenfuncties
- voorzitter Commissie Public Affairs Corporate Responsability Schiphol Group
- voorzitter Commissie People and Culture Arbo Unie
- voorzitter raad van advies College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
- voorzitter governing council Van Leer Group Foundation
- voorzitter raad van toezicht Van Gogh Museum
- voorzitter Utrecht Development Board (UDB)
- voorzitter Commissie (van onafhankelijke onderwijsdeskundigen) "Werken aan Leren" in Rotterdam
- voorzitter selectiecommissie Huygens Scholarship Programme (HSP)
- lid board of trustees Bernard van Leer Foundation
- lid bestuur Commissie voor de milieueffectrapportage (MER)
- lid Curatorium VNO-NCW
- lid Curatorium Wiardi Beckman Stichting PvdA
- lid 'Zakenkabinet' van columnisten Financieel Dagblad
- columnist bij het Digitaal Universiteitsblad DUB, de nieuws- en debatsite van de Universiteit Utrecht
- columnist bij DUIC (De Utrechtse Internet Courant)

Trivia


Trude Maas-de Brouwer is sinds 2012 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Trude Maas is getrouwd met Jan Maas. Haar specialiteiten liggen bij onderwijs, innovatie en talent. Zaken die ze interessant vindt zijn lezen, handige gadgets en kunst.