Trude Maas - de Brouwer

Trude Maas - de Brouwer

Geen recente functie bekend bij de redactie


Personalia

Naam: Drs. Trude Maas - de Brouwer b.c.

Geboortejaar: 1946

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Trude Maas - de Brouwer

 • 2015 - heden Geen recente functie bekend bij de redactie

Loopbaan Trude Maas - de Brouwer

 • 2003 - 2015 Commissaris, Arbo Unie B.V.
 • 2001 - 2014 Commissaris (voorzitter), Philips Electronics Nederland
 • 2001 - 2013 Commissaris (vice-voorzitter), Schiphol Group
 • 2000 - 2010 Commissaris, ABN Amro
 • 2002 - 2009 Lid Raad van Commissarissen, Twynstra Gudde
 • 2007 - 2007 Lid interim partijbestuur, PvdA
 • 2002 - 2007 Lid Eerste Kamer, Nederlandse Staat
 • 2001 - 2007 President, Hay Vision Society
 • 1998 - 2001 Business Developer, Hay Business Consultants
 • 1998 - 1999 Lid Eerste Kamer, Nederlandse Staat
 • 1997 - 1998 Lid raad van bestuur, Origin Services NL
 • 1996 - 1997 Directielid, Origin Services NL
 • 1988 - 1996 Directeur diverse werkgroepen, BSO
 • 1971 - 1988 diverse functies o.a. adjunct directeur, Cito

Opleiding Trude Maas - de Brouwer

 • Diverse postdoctorale cursussen
 • tot 1971 Algemene Taalwetenschappen, Universiteit van Utrecht, Doctoraal
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

Voormalige nevenfuncties
- voorzitter Commissie Public Affairs Corporate Responsability Schiphol Group
- voorzitter Commissie People and Culture Arbo Unie
- voorzitter raad van advies College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
- voorzitter governing council Van Leer Group Foundation
- voorzitter raad van toezicht Van Gogh Museum
- voorzitter Utrecht Development Board (UDB)
- voorzitter Commissie (van onafhankelijke onderwijsdeskundigen) "Werken aan Leren" in Rotterdam
- voorzitter selectiecommissie Huygens Scholarship Programme (HSP)
- lid board of trustees Bernard van Leer Foundation
- lid bestuur Commissie voor de milieueffectrapportage (MER)
- lid Curatorium VNO-NCW
- lid Curatorium Wiardi Beckman Stichting PvdA
- lid 'Zakenkabinet' van columnisten Financieel Dagblad
- columnist bij het Digitaal Universiteitsblad DUB, de nieuws- en debatsite van de Universiteit Utrecht
- columnist bij DUIC (De Utrechtse Internet Courant)

Trivia

Trude Maas-de Brouwer is sinds 2012 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Trude Maas is getrouwd met Jan Maas. Haar specialiteiten liggen bij onderwijs, innovatie en talent. Zaken die ze interessant vindt zijn lezen, handige gadgets en kunst.

facebook