Trude Maas - de Brouwer

Trude Maas - de Brouwer

Geen recente functie bekend bij de redactie


Personalia

Naam: Drs. Trude Maas - de Brouwer b.c.

Geboortejaar: 1946

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Trude Maas - de Brouwer

 • 2015 - heden Geen recente functie bekend bij de redactie

Loopbaan Trude Maas - de Brouwer

 • 2003 - 2015 Commissaris, Arbo Unie B.V.
 • 2001 - 2014 Commissaris (voorzitter), Philips Electronics Nederland
 • 2001 - 2013 Commissaris (vice-voorzitter), Schiphol Group
 • 2000 - 2010 Commissaris, ABN Amro
 • 2002 - 2009 Lid Raad van Commissarissen, Twynstra Gudde
 • 2007 - 2007 Lid interim partijbestuur, PvdA
 • 2002 - 2007 Lid Eerste Kamer, Nederlandse Staat
 • 2001 - 2007 President, Hay Vision Society
 • 1998 - 2001 Business Developer, Hay Business Consultants
 • 1998 - 1999 Lid Eerste Kamer, Nederlandse Staat
 • 1997 - 1998 Lid raad van bestuur, Origin Services NL
 • 1996 - 1997 Directielid, Origin Services NL
 • 1988 - 1996 Directeur diverse werkgroepen, BSO
 • 1971 - 1988 diverse functies o.a. adjunct directeur, Cito

Opleiding Trude Maas - de Brouwer

 • Diverse postdoctorale cursussen
 • tot 1971 Algemene Taalwetenschappen, Universiteit van Utrecht, Doctoraal

Overige vermeldingen

Voormalige nevenfuncties
- voorzitter Commissie Public Affairs Corporate Responsability Schiphol Group
- voorzitter Commissie People and Culture Arbo Unie
- voorzitter raad van advies College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
- voorzitter governing council Van Leer Group Foundation
- voorzitter raad van toezicht Van Gogh Museum
- voorzitter Utrecht Development Board (UDB)
- voorzitter Commissie (van onafhankelijke onderwijsdeskundigen) "Werken aan Leren" in Rotterdam
- voorzitter selectiecommissie Huygens Scholarship Programme (HSP)
- lid board of trustees Bernard van Leer Foundation
- lid bestuur Commissie voor de milieueffectrapportage (MER)
- lid Curatorium VNO-NCW
- lid Curatorium Wiardi Beckman Stichting PvdA
- lid 'Zakenkabinet' van columnisten Financieel Dagblad
- columnist bij het Digitaal Universiteitsblad DUB, de nieuws- en debatsite van de Universiteit Utrecht
- columnist bij DUIC (De Utrechtse Internet Courant)

Trivia

Trude Maas-de Brouwer is sinds 2012 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Trude Maas is getrouwd met Jan Maas. Haar specialiteiten liggen bij onderwijs, innovatie en talent. Zaken die ze interessant vindt zijn lezen, handige gadgets en kunst.

Laatste nieuws over Trude Maas - de Brouwer


Trude Maas voorzitter Van Leer Group Foundation

Trude Maas - de Brouwer wordt de nieuwe voorzitter van de Van Leer Group Foundation. Zij is de opvolger van Harry Leliveld, die in april is overleden.

Gepubliceerd op 15-06-10

Lees artikel
Trude Maas - de Brouwer

Interview met Trude Maas - de Brouwer

Rondetafelgesprek over continuïteit van ondernemingen

De belangrijkste factor voor het creëren van continuïteit van ondernemingen ligt voor de hand, menen de deelnemers aan de ronde tafel: ‘Alles draait erom dat mensen zich onderdeel van het geheel voelen. Dat is de taak van de leider.’

 

Gepubliceerd op 09-11-12

Lees artikel
facebook