De eerste 100 dagen als commissaris bij PGGM

De eerste 100 dagen als commissaris bij PGGM
‘Ik viel met mijn neus in de boter’, zegt Doede Vierstra over zijn eerste honderd dagen als lid van de raad van commissarissen van PGGM.’

Wie: Doede Vierstra
Wat: Sinds 1 juni lid van de raad van commissarissen van PGGM
Geïnterviewd door: Daan van Eijck, partner Deloitte Digital

Waarom koos u voor deze functie?
‘Ik werkte eerder bij Unilever, FrieslandCampina, Koninklijke Wessanen en Nuon. Bij de laatste drie bedrijven was ik cfo. De afgelopen jaren koos ik bewust voor toezichthoudende functies waarmee ik een bijdrage kan leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Dat vind ik belangrijk. Als rvc-voorzitter bij Stedin ben ik betrokken bij de energietransitie, als toezichthouder bij Business Universiteit Nyenrode denk ik mee over goed onderwijs, bij zorgverzekeraar De Friesland ging het om betaalbare zorg. Toen PGGM op mijn pad kwam, trok mij dat omdat de pensioenwereld voor een grote transitie staat.’

U heeft weinig ervaring in de pensioenwereld. Hoe heeft u zich voorbereid?
‘Als cfo heb ik vanuit de gebruikerskant veel te maken gehad met pensioenen. De problematiek kende ik dus wel. Bij PGGM kreeg ik een uitgebreid introductieprogramma, dat grotendeels online plaatsvond. Daarnaast waren er fysieke gesprekken in Zeist. Een unieke ervaring, omdat het kantoor vrijwel uitgestorven was.’

Hoe heeft u de eerste periode ervaren?
‘Wat me opvalt, is dat er in deze sector veel jargon wordt gebruikt. Ik heb mijn woordenboek moeten uitbreiden met technische begrippen om de materie te doorgronden. Opmerkelijk is de complexe governance van de organisatie. PGGM is zelfstandig uitvoerder van pensioenregelingen en eigendom van PGGM Coöperatie, waarin ook de sociale partners zijn vertegenwoordigd. Daarnaast heb je Pensioenfonds Zorg en Welzijn, als grootste klant en partner van PGGM. Dat vereist veel afstemming. Zeker in een tijd met veel online overleg, is het niet makkelijk hierin de weg te vinden.’

Hoe gaat u uw commissarisrol invullen?
‘De komende jaren gaat het pensioenstelsel op de schop. Dat heeft consequenties voor de hele organisatie. Ik zal erop toezien dat dit proces goed verloopt en dat we niet te grote risico’s zullen nemen. Mijn rol is daarnaast ook adviserend. Als commissaris moet je niet te dicht op de bestuurder kruipen.’

Wat is de grootste uitdaging voor PGGM?
‘We formuleren een langetermijnstrategie om het pensioenakkoord uit te voeren. Nog niet alles is bekend, maar dat het een gamechanger wordt, staat vast. We moeten fundamenteel kijken hoe de organisatie opereert en welke efficiencyslagen mogelijk zijn. Met digitalisering en automatisering is nog winst te behalen. Als commissaris is het belangrijk om vanaf het begin betrokken te zijn bij de transformatie. Wat dat betreft kon de timing niet beter. Ik viel met mijn neus in de boter.’

Wat kan de pensioenwereld leren van de energiesector?
‘Door de liberalisering van de energiemarkt zijn energiebedrijven flexibeler en klantgerichter geworden. Dat moest ook. De pensioensector moet die slag grotendeels nog maken. Voor deelnemers aan de pensioenregeling kan de toegang tot informatie nog beter. Hoe staat het met hun pensioenpotje? Wat zijn de behaalde rendementen en wat zijn de vooruitzichten? Als PGGM dat de komende jaren kan bereiken, hebben we een grote stap gemaakt.’


Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 01 2022, als vast onderdeel van onze rubriek 'Komen & Gaan.'

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 15-12-2021

facebook