De eerste 100 dagen als cfro van APG Groep

De eerste 100 dagen als cfro van APG Groep
‘We staan voor een uitdaging die z’n weerga niet kent’, zegt Maarten Blacquière over zijn eerste honderd dagen als chief financial & risk officer van APG Groep.

Wie: Maarten Blacquière
Wat: Sinds 1 april cfro van APG Groep
Geïnterviewd door: Jan-Wouter Bloos, partner bij Deloitte Consulting in de FSI-praktijk

U komt uit de energiesector. Wat motiveerde uw overstap naar APG?
‘Ik ben graag betrokken bij organisaties die maatschappelijk relevant zijn. In mijn vorige functies in de energiesector was dat het geval – denk aan de energietransitie – en daarom ben ik ook graag toezichthouder in de zorg, zo ben ik lid van de raad van toezicht van het Slingeland Ziekenhuis. Wat ik zo mooi aan APG vind, is dat het gaat om een zo goed mogelijk pensioen voor ouderen en nabestaanden én om – met het kapitaal dat daarvoor nodig is – bij te dragen aan een zo leefbaar mogelijke en duurzame wereld. Dat motiveert mij echt intrinsiek.’ 

Het nieuwe pensioenstelsel dat aanstaande is, vormt een flinke uitdaging voor de sector. Welke impact heeft dat op uw rol als cfro?
‘APG is druk doende om een soepele overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor elkaar te krijgen. Dit doen wij in samenwerking met een zeer breed stakeholderveld, zoals de pensioenfondsen, werkgevers, de politiek en toezichthouders als DNB en AFM. We staan met z’n allen bovendien voor een uitdaging die z’n weerga niet kent, omdat we in Nederland in één keer overgaan naar een geheel nieuw pensioenstelsel.
Dat is nog niet eerder vertoond, ook niet in het buitenland. In andere landen waar pensioentransities zijn geweest, koos men voor een geleidelijke in- en uitfasering totdat de laatste deelnemer of nabestaande was overleden. Daar gaan vaak decennia overheen en het is complex, omdat je werkt met twee systemen. De keuze in Nederland om dat in één keer te doen, maakt het spannend, ook omdat je een nog niet uitgekristalliseerde wereld betreedt met veel onzekerheden. De grootste uitdaging ligt op het vlak van ICT, de systemen die alle collega’s en medewerkers ondersteunen om die slag te kunnen maken, maar ook bij finance en risk. Naarmate keuzes binnen fondsen immers complexer zijn, wordt het lastiger om deadlines te halen. Mijn rol als cfro is om het juiste leiderschap te tonen: hoe kunnen we deze uitdaging op een zorgvuldige manier vormgeven, maar toch ook met de nodige snelheid? Er staat immers een deadline in de wet: 1 januari 2027. Actiegerichtheid is heel belangrijk voor alle facetten van de bedrijfsvoering om snelheid te maken. APG kenmerkt zich door een zorgvuldige manier van werken, heb ik in de eerste 100 dagen ervaren. Om die zorgvuldigheid te combineren met de nodige snelheid, wordt dus een uitdaging waaraan ik kan bijdragen.’

Van welke ervaringen uit uw carrière verwacht u het meeste profijt te hebben?
‘In mijn vorige rol als cfo bij Enexis Netbeheer heb ik ook leiding gegeven aan een organisatie in verandering, want de transitie naar meer duurzame energieopwekking heeft een enorme impact op de elektriciteits- en gasnetten én de medewerkers. Ook toen was het mijn taak om iedereen te mobiliseren en tegelijkertijd open te staan voor de zorgen van medewerkers, want een transitie betekent veel onzekerheden.
Wat APG betreft, dit jaar is het 100 jaar geleden dat het pensioenstelsel in Nederland werd opgericht, dus ABP en het daaruit voortkomende APG bestaan eigenlijk ook 100 jaar. In de afgelopen eeuw hebben dit pensioenfonds en deze pensioenuitvoerder meerdere uitdagingen voorbij zien komen. Ik ben ervan overtuigd dat het goedkomt met de overgang naar het nieuwe stelsel.’

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 07 2022, als onderdeel van de vaste rubriek 'Komen & Gaan.'

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 31-08-2022

facebook