APG Rechtenbeheer N.V.

Hier vindt u informatie over APG Rechtenbeheer N.V. en zijn functionarissen.

  • APG Groep bestaat uit: APG, Loyalis en Inadmin
  • APG Groep heeft ruim 3.000 medewerkers in dienst
  • Adres hoofdkantoor APG groep: Oude Lindestraat 70, 6411 EJ HEERLEN

Over APG Groep

APG Groep verzorgt als financiële dienstverlener bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie, werkgeversdiensten en inkomensaanvullingen. Ze bedient (pensioen)fondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak en glazenwassers, woningcorporaties, energie- en nutsbedrijven, sociale werkvoorziening en medisch specialisten. De APG Groep bestaat uit drie dochterondernemingen:

  • (APG): verzorgt collectieve pensioenen voor (pensioen)fondsen in de publieke en private sector.
  • Loyalis NV: aanvullende (semi)collectieve en individuele inkomensarrangementen voor werkgevers en –nemers uit de sectoren overheid, onderwijs en energie- en nutsbedrijven.
  • Inadmin: voert de pensioen-, beleggings- en verzekeringsadministratie uit van beschikbare premieregelingen (defined contribution) voor Premie Pensioen Instellingen (PPI’s), (ondernemings) pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

APG Groep heeft een pensioenvermogen van 274 miljard euro beschikbaar om te beleggen voor diverse pensioenfondsen. APG werkt voor meer dan 30.000 werkgevers en beheerder van ongeveer 30% van alle collectieve pensioenen.

Het werk van APG Groep is verdeeld in vijf sectoren:


- Asset management: APG belegt het pensioenvermogen van 4,5 miljoen Nederlanders met een vermogen van ruim 400 miljard euro.

- Pensioenadministratie: APG regelt voor dertig pensioenfondsen in publieke en private sectoren de administratie zodat deze fondsen hier geen omkijken naar hebben. Hieronder valt het uitbetalen van pensioenen en klantenbeheer.

- Pensioencommunicatie: APG ondersteunt haar pensioenfondsen in de communicatie naar de klant door communicatieplannen op te stellen over wetswijzigingen, regelingen en pensioenkapitaal.

- Bestuursadvisering: Het bestuur van pensioenfondsen wordt door APG ondersteund bij ondermeer het formuleren van het beleggingsbeleid en inzicht krijgen in de bijbehorende risico’s.

- Inkomensverzekering: producten die voor (semi)collectieve verzekerden regelingen treffen bij bijvoorbeeld veranderend inkomen of arbeidsongeschiktheid.

Naast de Nederlandse vestigingen heeft APG Groep ook een dochteronderneming in New York en Hongkong om daar de Amerikaanse en Aziatische markt te bedienen. In Hongkong wordt voornamelijk geïnvesteerd in infrastructuur en onroerend goed. In Amerika wordt vooral in publieke en private hedgefondsen geïnvesteerd.

Organisatiestructuur APG Groep

De organisatie van APG Groep is volgens de two-tier bestuursstructuur ingericht. Dit betekent dat de directie bestaat uit de raad van bestuur, bijgestaan door onafhankelijke commissarissen. De directie is verantwoordelijk voor beslissingen over onder andere strategie en innovatie en de dagelijkse uitvoering hiervan. De commissarissen toetsen deze beslissingen aan het beleid dat door de onderneming is opgesteld.

Interviews APG Groep

Jan-Willem Ruisbroek (APG Asset Management): ‘Meer leiderschap in de energietransitie’

Jan-Willem Ruisbroek (APG Asset Management): ‘Meer leiderschap in de energietransitie’

De pot pensioenspaargeld van 1.500 miljard euro zou moeten worden ingezet voor grote investeringen die nodig zijn voor de energietransities, stelt Jan-Willem Ruisbroek van APG Asset Management. De pensioenbelegger pakt sinds enige tijd een voortrekkersrol in de energiesector. ‘We voelen ons verantwoordelijk om juist in Nederland het verschil te maken.’

Meer Interviews APG Groep

Bestuurders APG Groep in het nieuws

facebook