Gert-Jan Kramer

Gert-Jan Kramer

Commissaris (vice-voorzitter) bij Damen Shipyards Group


Personalia

Naam: Gert-Jan Kramer EUR MBA

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Gert-Jan Kramer

 • - heden Commissaris (vice-voorzitter), Damen Shipyards Group
 • - heden Commissaris, N.V. Bronwaterleiding Doorn

Loopbaan Gert-Jan Kramer

 • 2009 - 2013 Commissaris (voorzitter), ASM International
 • 2006 - 2015 Commissaris, Fugro N.V.
 • 1983 - 2005 CEO, Fugro N.V.
 • 2005 - 2014 Commissaris, Energie Beheer Nederland
 • 1977 - 1983 Directeur Buitenland, Broekhoven Baggermaatschappij
 • 1968 - 1977 Projectmanager/area manager, Koninklijke Adriaan Volker Groep (VolkerWessels)
 • 1967 - 1968 Luitenant ter zee 2e klasse, Hydrografische Dienst der Koninklijke Marine
 • 1966 - 1967 Ingenieur, Waterloopkundige afdeling van Rijkswaterstaat

Opleiding Gert-Jan Kramer

 • 1968 Bedrijfseconomie, Ring van Rotterdamse Repetitoren, Rotterdam, 2-jarige cursus
 • 1966 Civiele techniek, Technische Universiteit Delft, Delft
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

Gert-Jan Kramer is opgestapt als commissaris bij bodemonderzoeker Fugro op 31 oktober 2014. Volgens Kramer is de discussie over de combinatie van zijn aandeelhouderschap en lidmaatschap van de RvC niet in het belang van hemzelf of van Fugro. Dat geeft hij aan als reden voor zijn vertrek.

Gert-Jan Kramer heeft zich in 2013 niet herkiesbaar gesteld als commissaris voor een nieuwe termijn bij ASMI. Kramer besloot zijn kandidatuur in te trekken nadat grootaandeelhouder en oprichter van ASMI Arthur del Prado had laten weten tegen zijn benoeming te stemmen. Kramer is opgevolgd door Jan Lobbezoo.

Huidige nevenfuncties

- Voorzitter Bestuur Stichting Preferente Aandelen Arcadis NV
- Lid Bestuur Stichting Museum Beelden aan Zee, Scheveningen
- Voorzitter Bestuur Amsterdam Sinfonietta
- Voorzitter bestuur Residentie Orkest
- Lid Raad van Advies Frans Hals Museum Haarlem
- Lid Commissie C.A.P. van Stolk Prijs

Voormalig nevenfuncties
- Lid Raad van Commissarissen ABN Amro Bank
- Lid Raad van Commissarissen Trajectum (Mammoet)
- Voorzitter Raad van Commissarissen Scheuten Solar Holding B.V.
- Voorzitter Raad van Commissarissen Delta Hydrocarbons
- Voorzitter Raad van Commissarissen Kon. BAM Groep
- Lid Raad van Advies ABN Amro Holding
- Lid Adviesraad Uitgevende Instellingen Euronext Amsterdam
- Voorzitter Bestuur Nethconsult
- Voorzitter Raad van Commissarissen HAS Nederland
- Lid Raad van Commissarissen Van Doorne's Transmissie
- Lid Raad van Commissarissen Van Leeuwen Buizen Groep
- Lid Bestuur CMO (Stichting Coordinatie Maritiem Onderzoek)
- Lid Bestuur Afdeling Civiel en Bouw van ONRI
- Bestuurder Stichting Continuïteit Nagron
- Lid Bestuur BMOC
- Lid Raad van Toezicht TNO
- Voorzitter Schoolbestuur P.C.O. Doorn
- Lid Bestuur MARIS
- Lid Monitoring Commissie Corporate Governance Code (commissie Frijns)
- Voorzitter Bestuur IRO (tot 1 januari 2012; Branchevereniging voor toeleveranciers in de olie- en gasindustrie in Nederland)
- Lid Bestuur Nederland Maritiem Land

Trivia

Kramer is getrouwd en heeft drie kinderen. Kramer houdt van hardlopen en lezen.

In 2005 werd Gert-Jan Kramer benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote maatschappelijke betrokkenheid, op zowel sociaal, muzikaal als zakelijk gebied.

De versierselen behorend bij de onderscheiding werden hem opgespeld door Karla Peijs (destijds minister van Verkeer en Waterstaat) in het Concertgebouw te Amsterdam tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van zijn afscheid als CEO van Fugro

November 2011 is Gert-Jan Kramer benoemd tot erelid van Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA. 

facebook