Rients Abma

Rients Abma

Directeur bij Eumedion


Personalia

Naam: Rients Abma

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Rients Abma

  • 2006 - heden Directeur, Eumedion

Loopbaan Rients Abma

  • 2005 - 2005 Projectdirecteur, Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
  • 2004 - 2005 Secretaris, Monitoring Commissie Corporate Governance Code
  • 2000 - 2005 Beleidsadviseur corporate governance, Ministerie van Financiën
  • 2003 - 2003 Secretaris, Commissie-Tabaksblat
  • 1996 - 2000 Secretaris economische zaken, VNO-NCW

Opleiding Rients Abma

  • 1991 - 1996 Economie, Rijksuniversiteit Groningen
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Overige vermeldingen

Rients Abma studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tussen 1996 en 2000 werkte hij als secretaris economische zaken bij VNO-NCW, waarna hij aantrad bij het Ministerie van Financiën als beleidsadviseur corporate governance. In 2003 was Abma secretaris van de commissie-Tabaksblat en in 2004 en 2005 was hij secretaris van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Sinds 1 januari 2006 is hij directeur van Eumedion.

Nevenfuncties
- Bestuurslid en lid nominatiecommissie, Raad voor de Jaarverslaggeving (sinds 2007)
- Lid governance, compliance & riskcommissie, Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) (sinds 2015)
- Lid raad van advies Nederland, The Institute of Internal Auditors (sinds 2015)
- Lid expert group on technical aspects of corporate governance, Europese Commissie (sinds 2017)
- Lid capital markets committee, Autoriteit Financiële Markten (sinds 2018)

Trivia

Interesses
Kunst kijken en verzamelen

Thuis
Vriendin en kat

De inspiratiebron van Rients Abma

De fresco’s ‘Allegorie van goed en van slecht bestuur’

Ambrogio Lorenzetti


‘In het stadhuis van Siena, Italië, heeft Ambrogio Lorenzetti in de 14e eeuw enorme wandschilderingen aangebracht. De fresco’s laten haarfijn zien wat de gevolgen van slecht bestuur voor stad en ommelanden kunnen zijn en ook wat er gebeurt als het bestuur goed is. Wat ik zag, gold en geldt niet alleen voor het landsbestuur, maar ook voor het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen, waarvan niet alleen veel klanten, werknemers en aandeelhouders afhankelijk zijn, maar ook de samenleving. De kern is dat goed bestuur de randvoorwaarde is voor welvaart en welzijn in de samenleving. In het wereldnieuws zie je dagelijks wat er gebeurt als goed bestuur ontbreekt.’

De fresco’s ‘Allegorie van goed en van slecht bestuur’
facebook