Toon lef en verander je managementstijl

Toon lef en verander je managementstijl
De Nederlandse manager moet in plaats van een hiërarchische rol veel meer een coachende rol aannemen. Het wordt tijd dat de manager lef durft te tonen om zijn koers radicaal te veranderen. Het vak van de manager in de huidige vorm is op z'n retour.

De huidige manager die een autoritaire en hiërarchische rol inneemt, moet plaats gaan maken voor de coachende manager. De huidige manager staat minder open voor discussie van onderaf en is meer gericht op controle. Terwijl de coachende manager meer faciliterend te werk gaat en verantwoordelijkheden lager in de organisatie durft te leggen.

Nuanceverschil

De huidige manager bevindt zich in een hiërarchisch positie en is vooral bezig met het van bovenaf aansturen van werknemers. De ‘nieuwe' manager is voornamelijk leider van een multidisciplinair projectteam en houdt zich zo min mogelijk bezig met het controleren van zijn werknemers. Het nuanceverschil zit in het feit dat in de oude situatie veel tussenlagen aanwezig zijn en bijna niemand eigen verantwoordelijkheid draagt. Daardoor kost het veel tijd en is de kans groot dat er beslissingen blijven hangen in een tussenlaag. Bij de projectmanager is één iemand eindverantwoordelijk om het project te managen. De rest van de verantwoordelijkheden liggen lager in het multidisciplinaire team, waardoor er sneller resultaten worden geboekt.

Geen risico
Het voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat het minder risico met zich meebrengt. Doordat iedereen mag meedenken en meewerken aan het project, wordt er inhoudelijk veel kritischer naar beslissingen gekeken. En door een heldere rapportagelijn te definiëren en duidelijke mijlpalen te benoemen, is het mogelijk de teamleden meer eigen verantwoordelijkheid te geven.

Voordelen
Naast het lage risico zijn er nog een paar voordelen van een projectmanagementstructuur. Zo worden ideeën beter gedeeld, is er meer ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing, worden talenten beter benut en neemt de tevredenheid onder werknemers toe. En doordat projectleden meer vrijheid en verantwoordelijkheid genieten, neemt het productie- en kennisniveau toe en het ziekteverzuim af.

Belangrijk
Deze nieuwe managementstijl wordt steeds belangrijker om goede medewerkers te krijgen en te behouden. De nieuwe generatie vraagt om meer vrijheid, die zul je hen dus moeten geven. Het wordt tijd dat de huidige generatie managers lef durft te tonen om zijn koers radicaal te veranderen. Eventueel moeten bedrijven een interimmanager inhuren om de veranderingsslag te initiëren en te implementeren: "vreemde ogen dwingen".

Lees ook:
> Een ziek bedrijf gezond maken
> Toeschouwergedrag is dodelijk
> Continu anders
> De mier in de manager
> Topmanagers op eigen benen

facebook