Genderongelijkheid: grijp in!

Genderongelijkheid: grijp in!
Manon van Beek, country managing director van Accenture, heeft genoeg van de ondergeschoven positie van vrouwen. Ze vindt het ongelofelijk dat nog niet iedereen overtuigd is van de noodzaak van genderdiversiteit. Zij streeft naar volledige gelijkheid op alle niveaus en stuurt daar ook op.

Recent werd ik door een headhunter benaderd: of ik als wildcard voorgesteld wilde worden voor een executive positie. Als wildcard? Deze term was nieuw voor me, maar ik hoor kwalificaties als risky of unconventional vaker als iemand nog niet voldoende ervaring heeft in een bepaalde functie of industrie, of niet aan het volledige eisenpakket van de vacature voldoet. Zo’n term suggereert dat het heel lastig is met een neutrale, frisse blik naar talenten, competenties en kwaliteiten van mensen te kijken. Misschien worden vrouwen daarom nog steeds – volledig onterecht – als wildcard gezien voor topposities. Dat is zorgwekkend. Het is in mijn ogen niet de kandidaat, maar juist de ceo die een risky profiel heeft als hij of zij zich niet bewust is van het belang van diversiteit.
Toch is die onbewustheid precies wat ik zie als het gaat om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Er zijn veel initiatieven, inclusief een database met vrouwelijke kandidaten, maar bottom-line schiet het gewoon niet op. Uit de Female Board Index blijkt bijvoorbeeld dat het afgelopen jaar geen van de 26 executive posities bij AEX-bedrijven door een vrouw is ingevuld. Een quotum lijkt onontkoombaar.
Dat kan en moet anders. Om het proces van gendergelijkheid te versnellen, moeten vrouwen het heft in eigen handen nemen. Digitale technologie biedt kansen meer en sneller te leren, flexibeler te werken en beter te verbinden. Verder is het zaak dat vrouwen ambitieus durven zijn en die ambitie ook uitdragen. Neem de regie over je eigen carrière en omarm nieuwe technologische ontwikkelingen. Dat versnelt de weg naar gelijkheid en beter betaalde banen.

Er ligt ook een taak bij mannelijk leiderschap. Toen ik onlangs deelnam aan een executive panel over de energietransitie, kreeg ik te maken met principieel management. Er zaten voornamelijk mannen in de zaal. Een medepanellid verwelkomde me en zei dat hij zonder mijn aanwezigheid niet zou hebben deelgenomen. Ik reageerde verbaasd, maar hij bleek een van de ondertekenaars van #JamaisSansElles, een Frans initiatief waarbij topmensen publiek beloven nooit meer aan panels, rondetafels of andere discussies deel te nemen waar niet minimaal één vrouw bij aanwezig is. Een geweldig statement, gebaseerd op de #HeForShe-campagne van de VN, die mannen als bondgenoten betrekt bij het bereiken van gendergelijkheid. Zo’n belofte zouden we wat mij betreft in Nederland ook moeten uitspreken en waarmaken.
Hoe versnellen we het proces van gendergelijkheid in Nederland? Ceo’s en executives moeten opstaan en concrete actie ondernemen. Bij Accenture hebben we gender equality, oftewel 50/50, als doel op álle niveaus. We zien gender equality en gelijke kansen als basis voor betekenisvolle en winstgevende groei. Het is wetenschappelijk bewezen dat diverse teams significant beter presteren en dat de economie harder groeit als meer vrouwen werken. Daarom willen we bij Accenture in 2030 gender equality wereldwijd gerealiseerd hebben. Dat zijn geen loze woorden: dat is onze visie en daar moeten we dus op sturen. In Nederland bestaat mijn managementteam al uit vijf vrouwen en vijf mannen. Op andere plekken in de organisatie zijn de verhoudingen nog scheef. Ook daar moeten we consequent zijn. Het gaat niet om dertig procent of om veertig procent. Het gaat om gelijkheid. Dat gelijkheid normaal is, moet in ieders hoofd gaan zitten. Daar moeten we ons allemaal voor uitspreken en naar handelen. Vrouwen zijn geen wildcard. Het uur van de waarheid is aangebroken. Ik grijp in. Dat beloof ik. Wat doet u?

facebook