Eigen mening

Eigen mening
Beste lezer van Management Scope,

Ik werk al een paar jaar voor het – door u en mij zeer gewaardeerde – medium Management Scope. Met veel plezier geef ik u mijn visie op ontwikkelingen in de wereld van beurs, bedrijfsleven en economisch beleid.

Het is een bevoorrechte positie: ik mag mijn mening geven en die met u delen. U bent het met me eens of niet, ik bied al dan niet nieuwe inzichten, die soms het begin van een discussie zijn. Vaak zijn de standpunten een beetje aangezet. Dat is goed voor het debat, van te genuanceerde standpunten sukkelen wij allen in slaap.

Het zal u zijn opgevallen dat ik in die periode niet of nauwelijks aan Value8-promotie heb gedaan. Als anderen dat doen, irriteert me dat. Ik moet denken aan de conference van Youp waarin hij een goede doelen-event naspeelt: ‘Mag ik zeggen dat ik van de Akzo ben? Wij storten jaarlijks tonnen.’ Ik heb in Management Scope geen Value8-reclame gemaakt en – wees niet bang – dat zal ik nu ook niet doe. Wat dat betreft valt er weinig recht te zetten.

Naar aanleiding van de jaarcijfers van Value8 is er recent een discussie gestart over Value8. De inzet was hoog: de boekhouding klopte niet en De Vries is nog erger dan Joep van den Nieuwenhuyzen. Onder de gordel, maar een enkel medium meent zich dat te kunnen permitteren. Bottom line: een oud-analist heeft een stukje geschreven over de boekhoudgrondslagen van Value8. Opmerkelijk was dat deze oud-analist met begrippen schermde uit de tijd dat hij actief analist was: het voorzichtigheidsbeginsel, het realisatiebeginsel en het uitgangspunt dat je de jaarrekening zo conservatief mogelijk moet opstellen. Hij wist niet of Value8 wel IFRS moest toepassen. Tja, en dat terwijl IFRS al in 2005 is ingevoerd en Value8 als beursfonds de regels van IFRS verplicht moet toepassen. Wat voor analist ben je, als je dat niet weet. Inmiddels hebben tal van gerenommeerde professoren aangegeven dat de grondslagen van Value8 in overeenstemming zijn met IFRS.

Zoals gezegd: de discussie is inmiddels verplaatst naar transparantie in het algemeen. Daarbij heb ik meteen aangegeven dat Value8 meer informatie zou gaan bieden aan het beleggend publiek en dat is ook gebeurd. Er is na acht dagen een brief aan beleggers gepubliceerd met inhoudelijke informatie over Value8, de grondslagen, de ontwikkeling van de onderliggende cijfers. Die brief is een unicum in de Nederlandse historie van investor relations. Een week later werd een beleggersmeeting georganiseerd in Amsterdam waar aandeelhouders, beleggers en geïnteresseerden hun vragen konden stellen. Ook dat mag als voorbeeld voor investor relations worden gezien. Shell deed het niet toen er vragen rezen over de destijds als te duur gekwalificeerde overname van British Gas. En als sluitstuk van dat traject vond op 15 juni jl. de aandeelhoudersvergadering plaats. Dat is hét forum waar de jaarrekening wordt besproken en de aandeelhouders de jaarrekening moeten goedkeuren.

Dat betekent ook dat Value8 keurig voldoet aan de eisen die de wet stelt: jaarverslag, jaarrekening, halfjaarverslag, persberichten en informatie aan de AVA. Dat niveau is weliswaar technisch voldoende, maar – zeker als er publieke discussie is over de transparantie bij Value8 - in de praktijk niet meer. Zeker niet als de bestuursvoorzitter voormalig directeur is van de Vereniging van Effectenbezitters en als die bestuursvoorzitter in het verleden gepleit heeft voor meer transparantie. Ik zou het er zo mee eens kunnen zijn. Het is aan Value8 om in het komende jaar te laten zien dat het invulling geeft aan die positieve intentie.

De bovenstaande discussie mag gevoerd worden. Prima. Maar wel in de juiste context. Value8 is een gezond bedrijf met 259 miljoen euro omzet, ruim achthonderd medewerkers, een eigen vermogen van 56 miljoen euro en een solvabiliteit van tachtig procent. Naast de eigen bedrijven heeft Value8 beursgenoteerde belangen die – op hun beurt – weer transparant zijn omdat ze zelf als beursfonds ook weer aan de transparantieverplichtingen moeten voldoen.

Beleggers mogen zelf bepalen hoeveel ze Value8 waard vinden. Wie het aandeel Value8 minder waard vindt dan de beurskoers, verkoopt (of koopt niet), wie het meer waard vindt en vertrouwen heeft in de vooruitzichten kan overwegen de aandelen te kopen of te houden. Dat is de basis van de effectenhandel en zorgt voor het bestaansrecht van de beurs. Jammer alleen dat een oud-analist meent dat proces te moeten beïnvloeden met onjuiste argumenten, gebaseerd op onjuiste aannames en statements die duidelijk onder de gordel zijn.

Als u op dit artikel wilt reageren, stuur dan een e-mail aan onze hoofdredacteur Jady Petovic: jady@scopebusinessmedia.nl.

Lezersreacties
----------------------------------------------------------------------------------

Opmerkelijk en treurig, dat Value8 voorman de Vries in zijn column in het recent verschenen juni nummer nog steeds niet verder komt dan de schuld bij anderen leggen en de boodschapper van het voor zijn onderneming slechte nieuws op allerlei manieren kleineren en diskwalificeren!

Er was en is nog steeds gerede twijfel over de door Value8 gehanteerde waarderingsgrondslagen en de daarop gebaseerde winstcijfers en -prognoses.

Daaraan moet de Vries als de bliksem zijn aandacht gaan besteden in plaats van zich op de borst te kloppen over het zogenaamd voorbeeldig gevoerde investor relations beleid. Dat was in werkelijkheid in deze zaak simpelweg te laat en te weinig.

Er is geen behoefte aan zijn goed nieuws show, maar aan acute verbetering van het tot dusver in deze zaak falende managementbeleid.

Het aandeel Value8 zal tot dat gebeurt wel verder blijven dalen. En misschien daarna ook nog wel, maar dan is er tenminste de broodnodige transparantie.

J.Verduijn
Bentveld, 01-07-2016

facebook