... Mario, mille grazie!

... Mario, mille grazie!

Auteur: Peter Paul de Vries | 03-06-2016

Opzienbarend. Begin maart maakte ECB-president Mario Draghi bekend dat de officiële rente op 0 wordt gebracht en dat banken die hun geld stallen bij de ECB daarvoor geld moeten betálen.

Een negatieve rente! En als klap op de vuurpijl verhoogt de ECB zijn obligatie-opkoopprogramma van 60 tot 80 miljard euro per maand. Toe maar!


Maar of dat het meest opzienbarend was? Volgens mij niet. Ik werd het meest verrast door Nout Wellink, voormalig president van De Nederlandsche Bank, die optrad in Nieuwsuur. Wellink is een behoudend bestuurder, die zich niet zo snel van scherpe woorden bedient. 29 jaar in de top van DNB, twaalf jaar raad van bestuur van de ECB. Wie googelt op ‘Wellink’ en ‘prudent’ krijgt meer dan vierduizend hits. Maar nu vergeleek Wellink de centrale bank onder leiding van Mario Draghi met een kamikazepiloot. ‘Die gaat ook recht op zijn doel af, zonder rekening te houden met de neveneffecten.’


Die mening is misschien begrijpelijk. Maar sinds wanneer ventileert een voormalig DNB-directeur zijn mening bij een actualiteitenprogramma? De vraag is ook of Wellink zijn optreden heeft afgestemd met DNB-topman Klaas Knot. Als dat niet het geval is, is zijn optreden ongepast. Je gaat je opvolger niet voor de voeten lopen, zeker niet bij een instelling waar terughoudendheid, integriteit en geheimhouding zo belangrijk zijn als bij DNB. Als Wellink wél heeft afgestemd met Knot – en daar lijkt het met ‘DNB is het met mij eens’ – op, dan is er sprake van nieuw beleid. DNB die, direct of indirect, uit de school klapt over het stemgedrag binnen de ECB en de media inzet om de ECB te beïnvloeden. Da’s een mooie boel: volgen straks bedrukte T-shirts met Stop de ECB of spotjes rond het 8-uurjournaal waarin DNB pleit voor hogere rentetarieven? En in het kader van transparantie: mogen we voortaan direct na elke ECB-beslissing horen hoe de DNB-vertegenwoordiger heeft gestemd?

De aanzwellende Nederlandse kritiek komt een beetje laat. Het mag rustig opportunisme worden genoemd dat een Italiaan tot topman van de ECB werd gekroond, met de hoop dat hij zich als Duitser zou opstellen. Draghi was een Italiaan en is het gewoon nog steeds. Dat betekent dat het stimuleren van de economie én het ondersteunen van gammele banken zijn belangrijkste motieven zijn, in plaats van het hoofddoel prijsstabiliteit. De lage rente stelt banken in staat om een mooie rentemarge te realiseren en met die winst moeten de balansen uiteindelijk worden versterkt. U hebt sinds de capriolen van Antonio Fazio bij Antonveneta het vertrouwen in het Italiaanse bankwezen verloren en ik ben het graag met u eens.

Die rente van nul lijkt mooi, maar is natuurlijk niet gratis. Ik reken het u graag voor. Ondanks alle fabeltjes over deflatie worden producten en diensten jaar op jaar duurder. De ingezakte olieprijs heeft de inflatie optisch gedrukt, maar dat effect loopt er in een paar jaar uit. Read my lips: over tien jaar is de koffie op een terrasje duurder, moet u meer betalen voor de entree bij de Efteling en willen werknemers meer verdienen. Inflatie is here to stay, een schatting van twee procent lijkt me reëel. Volgens de economieboekjes hoort daarbij een reële rente van circa twee procent, wat een totaal rentetarief zou rechtvaardigen van vier procent. En we staan op nul. Het directe gevolg is dat bedrijven en burgers die geld hebben daarvoor te weinig ontvangen. De ‘rijken’ zijn de dupe. En diegenen die te veel schulden hebben, profiteren optimaal. Zij betalen een veel lagere rente dan zonder ECB-ingrijpen het geval zou zijn. En zo wordt vermogen overgeheveld van rijk naar arm, van rijke landen naar arme landen. Vervelend voor Nederland, waar burgers 350 miljard op de bank hebben staan en waar de verzekeraars en pensioenfondsen tot de rijksten ter wereld behoren. En geweldig voor Zuid-Europa. Mario, mille grazie!


Peter Paul de Vries is ceo van Value8.


Deze column is verschenen in Management Scope 04 2016.

Peter Paul de Vries

Tekst door: Peter Paul de Vries

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Artikelen van Peter Paul de Vries

scopist_posts/originals/Vries, Peter Paul de - 2013.JPG

Eigen mening

Beste lezer van Management Scope,

Ik werk al een paar jaar voor het – door u en mij zeer gewaardeerde – medium Management Scope. Met veel plezier geef ik u mijn visie op ontwikkelingen in de wereld van beurs, bedrijfsleven en economisch beleid.

lees artikel
scopist_posts/originals/Vries, Peter Paul de - 2013 klein.JPG

...Handen af van de kwartaalrapportage!

De traditionele Beurstrommeldag is de laatste jaren in ere hersteld. Op Beurstrommeldag wordt herdacht dat in 1622, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, een weesjongen wist te voorkomen dat het Amsterdamse beursgebouw werd vernietigd door een bom van de Spanjaarden.

lees artikel
scopist_posts/originals/Vries, Peter Paul de - 2013 klein.JPG

...Richtingloos

Ik woon in Nederland en daar ben ik maar al te blij om. Ik voel me er thuis. Terwijl China barst van ambitie en Afrika vecht voor een betere kwaliteit van leven, dobberen wij in een veilig, vriendelijk, ambitieloos landje rond. We drijven richtingloos.

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/corporate-venturing02v.jpg

Corporate venturing: win-win, áls je het juridisch goed regelt

Gevestigde en nieuwe innovatieve bedrijven hebben elkaar steeds vaker nodig om meer innovatiekracht te realiseren. M&A-specialisten Jeroen Sombezki en Meltem Koning-Gungormez zien volop kansen voor samenwerking, onder meer in de energiesector. Wat zijn de juridische uitdagingen die hiermee gepaard gaan?

lees artikel
scopist_posts/originals/Future-food02v.jpg

2021 biedt enorme kansen voor het gehele voedsel-ecosysteem

De coronacrisis heeft zwakke schakels in het voedingssysteem blootgelegd. Voor leiders binnen én buiten de voedingsindustrie is nu de tijd om samen te werken aan een duurzame keten en vooral aan nieuwe businessplannen waarbij purpose en profit hand in hand gaan, stellen Stefania Daniolos en Randy Jagt, werkzaam voor het Future of Foodplatform van Deloitte.

lees artikel
scopist_posts/originals/Wendbare-leider02v.jpg

Bestuurder, bent u zélf wel wendbaar genoeg?

Wendbaarheid is voor organisaties essentieel om zich in een turbulente omgeving aan te kunnen passen. Het gebrek aan wendbaarheid van de topman of -vrouw zelf zit de organisatie daarbij soms in de weg. De oplossing: zelfreflectie, durven loslaten en experimenteren.

lees artikel
facebook