Piketty - Proof

Piketty - Proof
Economensensatie Thomas Piketty heeft met zijn boek Capital in the Twenty-First Century voor aardig wat opschudding gezorgd. Piketty concludeert dat de vermogensverschillen tussen arm en rijk zijn gestegen en dat vanuit economisch perspectief een geringere ongelijkheid wenselijk is.

Vooral in de Verenigde Staten zijn de verhoudingen zoek, zegt Piketty. Daar betalen superrijken juist minder of geen belasting. Europa valt nog mee, maar gaat de verkeerde kant op. Ten aanzien van belastingheffing vindt Piketty het verstandig om successierecht te heffen, en een vermogensbelasting die laag begint en bij zeer grote vermogens (hij spreekt over tientallen miljoenen) omhoog gaat. Koren op de molen van socialisten, zou je zeggen. En een welkom steuntje in de rug voor socialistische politici die de financieel-economische crisis niet hebben weten om te zetten in klinkende electorale munt.

Ook in ons land voelt links zich gesterkt door Piketty. Zijn boek vormt immers het ‘wetenschappelijk’ bewijs dat de vermogensongelijkheid te groot is. De PvdA staat al te popelen om de vermogensbelasting (nu 1,2 procent) te verhogen. Als je het boek goed leest, blijft van dat verhaal weinig over. Allereerst is Piketty er niet op uit om een moreel of politiek oordeel te vormen. Hij neemt trends waar en legt uit waarom sommige belastingvormen averechts werken. En als je dan toch een fiscaal advies uit het boek wil destilleren, dan is het dat Piketty vindt dat op vermogens van tientallen miljoenen euro’s een iets hogere vermogensbelasting moet worden geheven. Dat is volgens hem beter voor economie en groei. Nederland komt in het hele boek maar in drie regels voor, plus een kleine vermelding in de noten. Ik geloof best dat Nederland in de database van Piketty voorkomt, maar ons kikkerlandje was toch echt niet de primaire focus van zijn onderzoek. Ik begrijp ook dat hij – in de euforie rond zijn boek – dingen over Nederland heeft gezegd. Tegen Nieuwsuur zei Piketty dat de stijging van de vermogensverschillen zorgwekkend was. Toen Nieuwsuur aan het slot van het interview vroeg of hij een advies had aan Nederland, gaf hij als antwoord: ‘Niet klagen, we moeten blij zijn dat we in Europa zo welvarend zijn.’ Pikkety beveelt landen aan om successierecht te heffen en een vermogensbelasting in te voeren. In die zin is Nederland dus keurig Piketty-proof; wij hebben zowel successierecht en een vermogensbelasting, die hier vermogensrendementsheffing heet. Piketty beveelt een vermogensbelasting aan van 0,5 procent van het vermogen, veel lager dan onze 1,2 procent. Sorry, maar ik vrees dat links Nederland weinig aan Piketty’s boek heeft.

Peter Paul de Vries is directeur van het beursgenoteerde bedrijf Value8. Als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) was hij jarenlang de luis in de pels van besturend Nederland.

Deze column van Peter Paul de Vries is verschenen in Management Scope 06 2014.

facebook