Top-100 Commissarissen

Top-100 Commissarissen

Top-50 Commissarissen 2011

Peter Elverding is de machtigste commissaris van Nederland 2011. De oud DSM topman heeft Kees van Lede na zeven jaar opgevolgd. De wisseling van de wacht illustreert de jongste trend binnen het toezicht: van hard naar zacht en van compliance naar cultuur.

Verder is het opvallend dat de lijst 10 nieuwkomers telt. Rob Routs is zelfs op positie 11 binnen gekomen.

Het aantal vrouwen is nog niet toegenomen. De lijst telt 5 vrouwen, waarvan Annemiek Fentener van Vlissingen wederom het hoogste is gepositioneerd: nr. 13.

Wim Kok is de oudste commissaris in de lijst. Kok is 72 jaar. De jongste commissaris is Frank de Moor. Hij is 48 jaar.

Verantwoording
De Top 50 Commissarissen is een jaarlijks onderzoek van Management Scope naar de machtigste commissarissen van Nederland. Een commissaris komt in aanmerking voor de Top 50 als hij of zij twee topfuncties in de top 100 ondernemingen bekleedt. Daarnaast tellen commissariaten bij de top 500 en de grote buitenlandse bedrijven mee. De waardering per commissariaat wordt bepaald door het eigen vermogen van het bedrijf in kwestie. Bij nog actieve bestuurders wordt ook de hoofdfunctie meegeteld. Een voorzitterschap (zowel Raad van Bestuur als Raad van Commissarissen) wordt extra gewaardeerd. De Top 50 is opgesteld door Kees van Veen en Floris van der Lee, beiden zijn verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als peildatum is 31 oktober 2010 aangehouden.

facebook