Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen

Top-25 Corporate Vrouwen 2011

We hebben de 25 machtigste vrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven in 2011 voor u op een rijtje gezet.

Beroepscommissaris Marike van Lier Lels is terug op nummer één. Er is echter een nieuwe generatie vrouwlijke topbestuurders en commissarissen die haar op de hielen zit.

De nummer 1 van de voorgaande jaren, Annemieke Fentener van Vlissingen, staat in 2011 op nummer 2 in de lijst van 25 machtigste vrouwen, met slecht een commissariaat minder. Zij trad af als vicevoorzitter van Draka, nadat de Italiaanse branchegenoot Prysmian de kabelaar had overgenomen.

Lees het volledige artikel over de top-25 machtigste vrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven.1 Marike van Lier Lels

Marike van Lier Lels

Marike van Lier Lels is terug op nummer één in de top-25 machtigste vrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven. Twee belangrijke eigenschappen hebben daar volgens Van Lier Lels aan bijgedragen, namelijk goed luisteren en trouw blijven aan jezelf.

Verantwoording
Voor de top-25 Corporate vrouwen is gekeken naar beursgenoteerde ondernemingen op de AEX, de AMX en de ASCX per 1 september 2010, die hun hoofdkantoor in Nederland hebben. Deze lijst is aangevuld tot 100 bedrijven door de grootste, in Nederland gevestigde, niet-beursgenoteerde ondernemingen te selecteren op basis van eigen vermogen. Deze bedrijven zijn op omvang gerangschikt en hebben vervolgens een score gekregen, variërend van 5 (grootst) tot 1 (klein). Vervolgens zijn de leden van de raden van commissarissen en de raden van bestuur getraceerd via publiek toegankelijke bronnen, zoals jaarverslagen en persberichten. Als peildatum geldt 1 april 2011.

Vrouwelijke commissarissen en bestuursleden hebben vervolgens per positie de score van het bedrijf toebedeeld gekregen. Daarnaast kregen zij 1 punt voor een commissariaat, 2 punten voor een voorzitterschap van de Raad van Commissarissen, 2 punten voor het lidmaatschap van een Raad van Bestuur en 1 punt extra voor het voorzitterschap van de Raad van Bestuur. Het aantal punten is bij elkaar opgeteld. Vervolgens zijn de vrouwen gerangschikt op het totaal aantal punten dat zij behaalden. Bij gelijke scores werden de positiepunten als doorslaggevend gezien, vervolgens de bedrijfspunten en daarna het absolute aantal andere commissariaten bij kleinere en buitenlandse ondernemingen. Dit jaar is besloten alleen een top-25 te presenteren. Daaronder wordt de volgorde van de geselecteerde vrouwen arbitrair en is een rangorde moeilijk te geven.

facebook