Heijmans N.V.

Hier vindt u informatie over Heijmans N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: HEIJM (Smallcap)
  • Hoofdkantoor Heijmans: Graafsebaan 65, 5248 JT ROSMALEN
  • Heijmans is door Jan Heijmans in 1923 in Rosmalen opgericht
  • Heijmans heeft sinds 1993 een beursnotering
  • Heijmans heeft 8.000 medewerkers in dienst

Over Heijmans N.V.

Heijmans is een beursgenoteerde (bouw)onderneming gevestigd in Rosmalen. Heijmans is actief binnen Nederland in vastgoed, bouw & techniek en infra. Het bedrijf richt zich op drie marktsegmenten: Wonen, Werken en Verbinden. De activiteiten zijn georganiseerd binnen een viertal bedrijfsstromen: Vastgoed, Woningbouw, Bouw & Techniek en Infra.

Vastgoed: gebiedsontwikkeling van zowel grootschalige als kleinere projecten in binnen- en buitenstedelijke gebieden. Heijmans is daarbij actief als initiator, ontwikkelaar en verkoper van voornamelijk woningen.
Woningbouw: realisatie van verschillende type woningen. De activiteiten omvatten primair nieuwbouw, maar ook de segmenten herstel, verbouw en renovatie van woningen. Onderhoud en service maken hier in toenemende mate onderdeel van uit. Er is een ntegrale samenwerking tussen de activiteiten Vastgoed en Woningbouw.
Bouw & Techniek: realiseren van complexe, grootschalige gebouwen in de klant- en marktsegmenten gezondheidszorg, (semi-) overheid, commercieel vastgoed, high tech clean industrie (zoals laboratoria) en datacenters. Dit onderdeel realiseert en onderhoudt hoogwaardige elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Door de integrale aanpak van bouw en installatietechniek worden er steeds vaker opdrachten gekoppeld aan langdurig beheer, onderhoud en installatieservice. 
Infra: aanleggen, verbeteren en onderhouden van weginfrastructuur en openbare ruimte in Nederland; inclusief bijbehorende installaties en locatie gebonden objecten. Bijvoorbeeld wegen, viaducten, tunnels, sluizen, waterzuiveringsinstallaties en werkzaamheden die te maken hebben met bijvoorbeeld kabels. Ook technische werkzaamheden om wegen en de openbare ruimte veiliger te maken, zoals verlichting en camera- en verwijssystemen, worden door Infra uitgevoerd.

Geschiedenis Heijmans
Heijmans wordt in 1923 opgericht door de twintigjarige Jan Heijmans, als stratenmakersbedrijf. De stratenmaker wordt al snel wegenbouwer, bouwer van woningen, winkels en bedrijfspanden en ontwikkelaar van woonwijken, winkelgebieden en bedrijvenparken. In 1993 gaat het bedrijf naar de beurs. Het bedrijf was enige tijd actief in het buitenland (België en Duitsland) maar verkocht deze activiteiten in respectievelijk 2016 en 2017. Wonen: Heijmans heeft twee divisies op deze markt actief: Heijmans Vastgoed en Heijmans Woningbouw. Werken: het nieuwe werken vraagt om andere, efficiënte en flexibele gebouwen. De divisies van Heijmans belast met werken zijn: Utiliteitsbouw en Techniek (Burgers Ergon).Verbinden: Heijmans Infra is de divisie van Heijmans die belast is met 'verbinden'. Zij ontwikkelen, realiseren en onderhouden de volledige boven- en ondergrondse infrastructuur. De focus van Heijmans ligt daarbij op twee pijlers:- Wegen: mobiliteit voor de weggebruiker en het netwerk van wegen in Nederland;- Civiel: locatiegebonden en ondergrondse infrastructuur.

Organisatiestructuur Heijmans

Heijmans heeft een raad van bestuur en een raad van commissarissen (two-tier board). De raad van bestuur van Heijmans is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bouwbedrijf. De strategie en de uitvoering ervan, behoort ook tot de kerntaken van de bestuursleden.

De raad van commissarissen van Heijmans ziet toe op het bestuur. De commissarissen houden toezicht en zijn beschikbaar om de bestuurders te adviseren. De commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor telkens een periode van vier jaar.

Interviews Heijmans N.V.

Esmée Ficheroux en Marc de Vreede over een digitaal coalitieverband

Esmée Ficheroux en Marc de Vreede over een digitaal coalitieverband

Onder de naam Beyond Eyes zorgen bouwbedrijf Heijmans en schoonmaakconcern CSU voor het slimmer maken van gebouwen. Dankzij sensortechnologie en data-analyse wordt gemonitord hoe een bedrijf optimaal gestuurd kan worden op het gebied van energie, onderhoud, schoonmaak en meer. Esmée Ficheroux van CSU en Marc de Vreede van Heijmans: ‘We weten bij welke luchtvochtigheid mensen geen soep meer bestellen.’

Meer Interviews Heijmans N.V.

Over Heijmans N.V.

Heijmans is een beursgenoteerde (bouw)onderneming gevestigd in Rosmalen. Heijmans is actief binnen Nederland in vastgoed, bouw & techniek en infra. Het bedrijf richt zich op drie marktsegmenten: Wonen, Werken en Verbinden. De activiteiten zijn georganiseerd binnen een viertal bedrijfsstromen: Vastgoed, Woningbouw, Bouw & Techniek en Infra.

Vastgoed: gebiedsontwikkeling van zowel grootschalige als kleinere projecten in binnen- en buitenstedelijke gebieden. Heijmans is daarbij actief als initiator, ontwikkelaar en verkoper van voornamelijk woningen.
Woningbouw: realisatie van verschillende type woningen. De activiteiten omvatten primair nieuwbouw, maar ook de segmenten herstel, verbouw en renovatie van woningen. Onderhoud en service maken hier in toenemende mate onderdeel van uit. Er is een ntegrale samenwerking tussen de activiteiten Vastgoed en Woningbouw.
Bouw & Techniek: realiseren van complexe, grootschalige gebouwen in de klant- en marktsegmenten gezondheidszorg, (semi-) overheid, commercieel vastgoed, high tech clean industrie (zoals laboratoria) en datacenters. Dit onderdeel realiseert en onderhoudt hoogwaardige elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Door de integrale aanpak van bouw en installatietechniek worden er steeds vaker opdrachten gekoppeld aan langdurig beheer, onderhoud en installatieservice. 
Infra: aanleggen, verbeteren en onderhouden van weginfrastructuur en openbare ruimte in Nederland; inclusief bijbehorende installaties en locatie gebonden objecten. Bijvoorbeeld wegen, viaducten, tunnels, sluizen, waterzuiveringsinstallaties en werkzaamheden die te maken hebben met bijvoorbeeld kabels. Ook technische werkzaamheden om wegen en de openbare ruimte veiliger te maken, zoals verlichting en camera- en verwijssystemen, worden door Infra uitgevoerd.

Geschiedenis Heijmans
Heijmans wordt in 1923 opgericht door de twintigjarige Jan Heijmans, als stratenmakersbedrijf. De stratenmaker wordt al snel wegenbouwer, bouwer van woningen, winkels en bedrijfspanden en ontwikkelaar van woonwijken, winkelgebieden en bedrijvenparken. In 1993 gaat het bedrijf naar de beurs. Het bedrijf was enige tijd actief in het buitenland (België en Duitsland) maar verkocht deze activiteiten in respectievelijk 2016 en 2017. Wonen: Heijmans heeft twee divisies op deze markt actief: Heijmans Vastgoed en Heijmans Woningbouw. Werken: het nieuwe werken vraagt om andere, efficiënte en flexibele gebouwen. De divisies van Heijmans belast met werken zijn: Utiliteitsbouw en Techniek (Burgers Ergon).Verbinden: Heijmans Infra is de divisie van Heijmans die belast is met 'verbinden'. Zij ontwikkelen, realiseren en onderhouden de volledige boven- en ondergrondse infrastructuur. De focus van Heijmans ligt daarbij op twee pijlers:- Wegen: mobiliteit voor de weggebruiker en het netwerk van wegen in Nederland;- Civiel: locatiegebonden en ondergrondse infrastructuur.

Organisatiestructuur Heijmans

Heijmans heeft een raad van bestuur en een raad van commissarissen (two-tier board). De raad van bestuur van Heijmans is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bouwbedrijf. De strategie en de uitvoering ervan, behoort ook tot de kerntaken van de bestuursleden.

De raad van commissarissen van Heijmans ziet toe op het bestuur. De commissarissen houden toezicht en zijn beschikbaar om de bestuurders te adviseren. De commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor telkens een periode van vier jaar.

Bestuurders Heijmans N.V. in het nieuws

facebook