De eerste 100 dagen als voorzitter RvB van het St. Antonius Ziekenhuis

De eerste 100 dagen als voorzitter RvB van het St. Antonius Ziekenhuis
'Al onze energie in goede banen leiden is een prachtige opgave', zegt Luc Demoulin over zijn eerste honderd dagen als voorzitter van de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis.

Wie: Luc Demoulin
Wat: Sinds 1 juli 2020 voorzitter van de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis
Geïnterviewd door: Wassili Bertoen, partner bij Deloitte, voorzitter Center For The Edge

U was al vier jaar lid van de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis. Hoe groot was de overstap?
‘Dat ging redelijk naadloos. Ik kende het huis, ik heb gezien hoe mijn voorganger als ceo functioneerde en in mijn vorige rol als coo heb ik samen met hem en de cfo het beleid voor de periode 2020-2024 bepaald. Hooguit voel ik nu nog meer trots op de organisatie en een nog grotere verantwoordelijkheid.’ 

Hebben ervaringen uit vorige functies u voorbereid op deze rol?
‘Achteraf gezien heb ik tijdens mijn carrière inderdaad keuzes gemaakt die me sterken in deze rol. Zo heb ik tijdens de 15 jaar die ik als organisatieadviseur werkte bij Arthur Andersen, Ernst & Young en Capgemini in veel keukens kunnen kijken, zowel wat sectoren als landen betreft. Ook heb ik toen geleerd hoofden bijzaken te scheiden en problemen procesmatig op te lossen. Dat was een geweldige leerschool. Later bij medisch technologiebedrijf Medtronic heb ik geleerd kansen te zien en te stimuleren dat mensen afgewogen risico’s durven te nemen, want het laten schieten van een kans was het ergste dat je daar kon overkomen. Ook meer recente projecten, zoals de fusie tussen het St. Antonius en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden en grote IT-implementaties, hebben me goed voorbereid op deze nieuwe rol.’

U bent benoemd tussen de eerste en tweede COVID-19- piek. Hoe heeft u de periode na de benoeming ervaren?
‘Niet heel anders dan daarvoor tijdens de eerste piek, toen ik als hoofd van de crisisorganisatie het ziekenhuis eigenlijk al aan het runnen was. De nadruk ligt vaak op hoe zwaar en vermoeiend die periode was, maar het heeft ook veel mooie dingen gebracht. Grote onderlinge saamhorigheid bijvoorbeeld, en de toename van de slagvaardigheid omdat procedures veel eenvoudiger en sneller werden doorlopen. ’

Wat is de grootste uitdaging voor uw organisatie?
‘De overheid wil de uitgaven voor de zorg beperken, terwijl de zorgvraag juist toeneemt. Meer doen met minder budget lukt alleen als we innoveren en de zorg anders organiseren. Op termijn zal steeds meer zorg van het ziekenhuis naar de mensen thuis worden gebracht. Dat bespaart dure ligplaatsen, terwijl het voor patiënten prettig is om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven. Innovatieve plannen die er op dat gebied al lagen, zijn door COVID-19 deels versneld doorgevoerd. Zo krijgt een deel van de kankerpatiënten nu chemo aan huis. Artsen zijn ook versneld gaan videobellen, zodat patiënten niet meer naar de polikliniek hoeven te komen. De uitdaging is om al die energie vast te houden en in goede banen te leiden. Een prachtige opgave.’

Kunt u de mensen vinden om die gewenste nieuwe zorg vorm te geven?
‘We vissen allemaal in een betrekkelijk kleine vijver van gespecialiseerde medewerkers, dus het behouden van onze aantrekkelijkheid als werkgever is een grote uitdaging. Dat we een groot ziekenhuis zijn en een eigen academie hebben met een groot opleidingsaanbod, werkt in ons voordeel. Toch moeten we ook op dit vlak blijven innoveren. Zo waren we voor COVID-19 een vrij klassiek bedrijf waar iedereen naar kantoor kwam. Inmiddels werken er honderden mensen vanuit huis. Dat willen we in de toekomst blijven ondersteunen en duurzaam vormgeven.’

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 10 2020, als onderdeel van de vaste rubriek 'Komen & Gaan.'

facebook